Knajpka – szansa dla bezdomnych

MZ

W Bratysławie, na tyłach starej hali targowej znajduje się kawiarenka „Dobre&dobre”. Prowadzą ją ludzi bezdomni.

Fundacja Vagus, która działa w stolicy Słowacji na rzecz ludzi bezdomnych, uzyskała lokal w centrum miasta i zorganizowała dla swoich podopiecznych szkolenia. Zespół specjalistów uczył bezdomnych, jak wrócić do normalnego życia, jak z powrotem stać się samodzielnym.
Jak podkreślił Sergej Kara, fundacja prowadzi obecnie trzy projekty. Najważniejszym z nich jest „Domec” – centrum, w którym ok. 80 osób dziennie może skorzystać z porad i pomocy lekarza, psychologa, zjeść dwa razy dziennie; 20 osób codziennie korzysta z porad socjologicznych. Problemem ludzi bezdomnych często jest to, ze z powodu bezdomności i zadłużenia, nie mogą znaleźć pracy. Vagus pomaga im w tym – bezdomni pracują często w ogrodach prywatnych, przy pracach porządkowych. W „Domecu” zarejestrowanych jest ponad 1000 osób, nie tylko z Bratysławy.
Kawiarnia „Dobre&dobre” to miejsce pracy, dla tych, którzy wyszli z bezdomności albo wychodzą. Przede wszystkim mentalnie. Pracują tu trzy trójki normalnie zatrudnionych na umowę ludzi. Przechodzili czteromiesięczne treningi (m.in. socjoterapię, szkolenia gastronomiczne). W trojce jest szef, barman i jedna osoba ucząca się. W karcie dać, dania tylko z produktów słowackich, z Bratysławy, m.in. słynne rogale bratysławskie nadziewane masa orzechową lub makową oraz piwo z browaru ERB). Obsługa miła, kompetentna a goście wydając pieniądze na przyjemności podniebienia, dotują fundację (o czym można dowiedzieć się z pierwszej karty menu). Jak dodał Sergej Kara: Nazwa kawiarni wzięła się stąd, że robimy dobrze, dobre rzeczy.”