Jest projekt ustawy o pomocy dla branży turystycznej. Postojowe dla “sezonowych” pilotów i przewodników

sejm tarcza antykryzysowa
fot. sejm.gov.pl

Dziś na stronie sejmu opublikowano zapowiadany od początku lipca projekt ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców turystycznych. Będzie dziś przedmiotem prac sejmowej komisji finansów i prawdopodobnie trafi pod obrady sejmu, choć nie jest to jeszcze przesądzone. W projekcie znalazły się zapisy o zwrotach dla klientów, o zwolnieniu z ZUS i 50 proc. postojowego dla agentów turystycznych, przewodników, pilotów i kierowców.

Zapowiadana od początku lipca pomoc dla branży turystycznej zmaterializowała się w postaci projektu ustawy, który zgłoszono pod obrady sejmu jako projekt poselski. Jak dowiadujemy się od posła sprawozdawcy Grzegorza Matusiaka, nadal trwają ustalenia, czy projekt stanie dziś na porządku obrad. Rozstrzygnie się to wkrótce, obrady rozpoczęły się o godz. 10.

Fundusz zwrotów z przedpłatą

W projekcie ustawy znalazły się zapisy dotyczące tzw. funduszu zwrotów, umożliwiające uruchomienie środków z TFG, by wypłacić klientom pieniądze za imprezy odwołane na skutek pandemii. Mogą ubiegać się o nie ci organizatorzy, którzy przyjęli płatność w formie bezgotówkowej i byli zarejestrowani przed 8 marca 2020 r.

Aby ubiegać się o zwrot, touroperatorzy będą musieli złożyć do UFG wniosek za pomocą systemu teleinformatycznego funduszu. O przyznaniu środków będzie decydowała kolejność zgłoszeń. O zwrot będzie można ubiegać się dla tych klientów, którym nie został wystawiony voucher w zamian za zwrot gotówki. O wypłatę środków z TFG mają wnioskować także klienci, mają one trafić bezpośrednio na ich konto.

Po złożeniu wniosku, organizator musi dokonać wpłaty na rzecz „Turystycznego Funduszu Pomocowego”, nowo utworzonego ciała mającego w przyszłości zabezpieczać branżę przed sytuacjami kryzysowymi:

„W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku organizatora turystyki dokonuje on na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego:
1) wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem;
2) opłaty w wysokości:
a) 2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 1, jeśli wniosek składa mikro, mały lub średni przedsiębiorca albo,
b) 4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 1, jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca”

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, wpłaty podlegają zwrotowi.

Pieniądze na zwroty dla klientów będą pochodziły z „Funduszu Zwrotów” utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwroty mają być realizowane do wyczerpania środków w tymże funduszu.

Postojowe dla pilotów sezonowych

W projekcie ustawy przewidziano również możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia tzw. postojowego pilotom i przewodnikom, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 i prowadzą działalność sezonowo oraz agentom turystycznym, którzy zawiesili działalność.

Wśród kodów objętych dodatkowym świadczeniem postojowym znalazły się także:

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Przedsiębiorcy ci będą mogli skorzystać z pomocy, jeśli przedtem korzystali już z postojowego.

Zwolnienie z ZUS na trzy miesiące

Projekt przewiduje również możliwość ubiegania się o zwolnienie z ZUS na trzy miesiące, za czerwiec, lipiec i sierpień 2020.

Pomoc ta jest przewidziana „dla przedstawicieli szerokorozumianej branży turystycznej, która to branża poniosła największe straty finansowe w wyniku wybuchu pandemii COVID-19, oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.” Chodzi o przedsiębiorców, którzy zanotowali co najmniej 80 proc. spadku przychodów w stosunku do tych samych miesięcy roku 2019.

“Zwolnienie z opłacania składek następuje na podstawie wniosku i złożonego oświadczenia, w którym płatnik składek potwierdza, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku. Warunkiem zwolnienia jest złożenie wniosku i deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. nie później niż do dnia 30 września 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Możliwość zwolnienia ze składek ZUS przysługiwać ma firmom z PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z jako przeważająca działalność.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa miałaby wejść w życie w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

AKTUALIZACJA

Projekt znalazł się w harmonogramie obrad Sejmu i ma być rozpatrywany o godz. 15:15.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center