Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy pomocowej bez znaczących zmian

Sejmowa Komisja ds. Finansów Publicznych
Sejmowa Komisja ds. Finansów Publicznych / fot. Sejm.gov.pl

Projekt ustawy o pomocy dla branży turystycznej został przez sejmową komisję przyjęty bez zmian merytorycznych. Dyskusję ograniczono, aby zdążyć przyjąć dziś projekt w Sejmie. Zwracano uwagę na to, że zabrakło czasu na dogłębną analizę ustawy, ponieważ dopiero w nocy projekt został upubliczniony.

Komisja ds. Finansów Publicznych przystąpiła do czytania ustawy bez zachowania siedmiodniowego terminu dla wniesienia projektu do Sejmu. Prace komisji były wyścigiem z czasem – chodziło o to, aby zdążyć zakończyć prace nad ustawą jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.

Turystyka w kolejce za polityką

Niestety, sprawy turystyczne zostały na komisji „przykryte” przez głośną sprawę projektu ustawy zwalniającej rząd z odpowiedzialności za działania podejmowane w czasie pandemii. Na dyskusję o sprawach turystycznych nie pozostało dużo czasu, ponieważ na 15:15 zaplanowano czytanie projektu w Sejmie. Aby zdążyć z pracami nad ustawą na posiedzenie Senatu, zaplanowane na wtorek 18 sierpnia, dyskusję ograniczono. Przewodniczący zaproponował, aby poprawki merytoryczne zostały naniesione na etapie prac senackich.

Zwroty dla klientów obciążone opłatą

Głos zdążył jednak zabrać przedstawiciel branży turystycznej:

„Cieszy nas, że pewne zapowiadane przez rząd elementy zostały wdrożone w tym projekcie, ale nadal mamy uwagi odnośnie do projektowanych narzędzi pomocy. W ustawie znalazł się pomysł na zwroty dla klientów touroperatorów z TFG i to jest bardzo dobre rozwiązanie, nie kontestujemy go. Oprócz tego, że w projekcie pojawiły się opłaty, o których wcześniej była mowa w rozmowach z Ministerstwem Rozwoju” – powiedział Andrzej Wnęk z Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki.

Postojowe tylko dla sezonowych

„Pamiętajmy, że turystyka to również agenci, transport, piloci wycieczek. Jest pomysł na zwolnienie z ZUS dla niektórych PKD. Nie uwzględniono tutaj organizatorów turystyki. Cieszymy się z tego, że przewidziano zwolnienie dla firm z innym PKD, ale niewzięcie pod uwagę touroperatorów jest absurdalne. Oni nie utrzymają się z pieniędzy zwrotowych dla TFG, bo te mają trafić bezpośrednio do klientów. Ponadto apelujemy o zwolnienie z ZUS i postojowe obejmowało tych, którzy działają cały rok. To jest rażąco niesprawiedliwe” – dodał.

Organizatorom turystyki i tak już pomagamy

Na pytanie jednej z posłanek o to, czemu nie wpisano organizatorów turystyki do katalogu firm objętych pomocą odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

“Doceniamy trudną sytuację organizatorów turystki, ale mamy przeświadczenie, że jeśli budżet państwa spłaci zobowiązania wobec klientów, to będzie to duża pomoc dla tych firm.”

“Ponadto, działalność organizatorów turystyki w przypadku wielu podmiotów będzie się pod względem PKD pokrywała z działalnością agencyjną, którą przewidziano w projekcie” – uzupełnił Dominik Borek.

Na tym zakończono pierwsze czytanie i rozpoczęto rozpatrywanie projektu. Przyjęto jedynie drobne zmiany techniczne zaproponowane przez Centrum Legislacyjne Rządu.

Jest projekt ustawy o pomocy dla branży turystycznej. Postojowe dla “sezonowych” pilotów i przewodników