Europejskie firmy turystyczne: dość kwarantanny, otwórzcie granice

Europejskie firmy turystyczne NET
fot. Mauro Sbicego / Unsplash

Sieć Europejskich Prywatnych Operatorów Turystycznych (NET), w skład której wchodzi Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Związków Biur Podróży (ECTAA) wzywa kraje członkowskie do przywrócenia swobodnego przepływu osób.

Zdaniem NET propozycje dotyczące turystyki, opublikowane przez Komisję Europejską oznaczają, że kwarantanny krajowe stają się zbędne. NET wzywa też państwa członkowskie do przekazywania Komisji Europejskiej danych, które będą dostępne na stronie internetowej, gromadzącej i mapującej praktyczne informacje, dotyczące podróży i usług turystycznych. Strona ta powinna być uruchomiona niezwłocznie, co pozwoli na lepsze planowanie działań branży turystycznej.

Znieść ograniczenia oparte na obywatelstwie

NET z zadowoleniem przyjmuje kryteria zaproponowane przez Komisję Europejską w Komunikacie dotyczącym turystyki i przewozów pasażerskich określające zasady przywracania swobody przemieszczania się na obszarze Unii Europejskiej i zniesienia wewnętrznych kontroli granicznych. Zalecane kryteria na poziomie krajowym obejmują działania z zakresu kontroli epidemicznej (skoncentrowane na obszarach o podobnej sytuacji epidemicznej) oraz zdolność poszczególnych krajów do stosowania środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, z uwzględnieniem względów społecznych i ekonomicznych.

NET popiera przyjętą zasadę niedyskryminowania zakładającą, że państwa członkowskie, które zdecydują się przyjąć gości na swoim terytorium, zezwolą na ich przyjazd ze wszystkich regionów lub krajów Unii, w których sytuacja epidemiczna jest porównywalna. Ograniczenia bazujące na obywatelstwie powinny być zniesione, a firmy sektora powinny przestrzegać wszelkich protokołów bezpieczeństwa sanitarnego, aby przywrócić zaufanie do branży.

Skończyć z kwarantanną

Zdaniem NET zastosowanie tych wytycznych w państwach członkowskich powinno doprowadzić do zniesienia wymogów
kwarantanny dla obywateli Unii podróżujących po Europie. NET zauważa również, że stosowanie kwarantanny znacząco ogranicza popyt na podróże w Europie, wręcz zniechęca do ich odbywania, przez co podważa ideę otwarcia granic . W każdym
wypadku, w którym podróżny miałby być poddany kwarantannie, powinien mieć możliwość zawrócenia do swojego kraju.

NET z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji zakładającą utworzenie strony internetowej mapującej informacje przekazane przez państwa członkowskie i organizacje turystyczne, zawierającej szczegółowe i aktualne dane o sytuacji na granicach (powietrznych i lądowych) we wszystkich krajach Unii, ograniczenia dotyczące podróżowania, stosowane środki bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego, instytucje ochrony zdrowia, do których należy się zgłaszać w razie problemów zdrowotnych, oraz usługi turystyczne.

Ułatwi to firmom z branży planowanie działalności, będzie również pomocnym narzędziem dla osób podróżujących indywidualnie. Jako że w niektórych państwach członkowskich sezon wakacyjny rozpocznie się już za cztery tygodnie, taka strona musi być gotowa w możliwie najkrótszym czasie, nawet jeśli początkowo jej zawartość będzie niepełna.