Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak wyrobić kartę?

O czym pamiętać przed wyjazdem zagranicznym
Podróże zagraniczne wróciły/fot. materiały prasowe

Popularną formą ochrony na czas wyjazdów zagranicznych Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewniająca dostęp do opieki medycznej na terenie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania z opieki medycznej na preferencyjnych warunkach w krajach wspomnianych we wstępie. Posiadacz tego dokumentu podlega takim samym prawom i obowiązkom w zakresie ochrony zdrowia, jak obywatele danego państwa.

W praktyce oznacza to całkowitą lub częściową odpłatność za niektóre świadczenia – karta EKUZ nie jest gwarancją dostępu do darmowej opieki medycznej za granicą. Należy też przypomnieć, że obowiązuje tylko w publicznych placówkach mających zwartą umowę z lokalnym ubezpieczycielem (odpowiednikiem polskiego NFZ) i dotyczy usług niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia.

Jak wyrobić EKUZ krok po kroku?

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Ubiegać się o nią mogą osoby ubezpieczone w NFZ. Prawo to przysługuje również osobom nieubezpieczonym chronionym przez państwo na mocy prawa, np. kobietom w ciąży. W celu wyrobienia karty trzeba:

• Wypełnić wniosek – formularz dostępny jest na stronie NFZ nfz.gov.
• Poprawnie wypełniony wniosek złożyć w wojewódzkim oddziale lub delegaturze NFZ (lista instytucji zamieszczona jest na stronie NFZ):
– osobiście,
– faksem,
– pocztą tradycyjną lub elektroniczną,
– przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.
• Odebrać kartę:
– osobiście,
– za pośrednictwem upoważnionej do tego trzeciej osoby.

Istnieje też możliwość otrzymania karty drogą pocztową, o ile we wniosku zostało zaznaczone pole: „przesłać pocztą na adres”.

Poniżej przedstawiamy kilkanaście placówek, w których możliwe jest wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

EKUZ Białystok Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok tel. (85) 745-95-00, faks (85) 745-95-39

EKUZ Bydgoszcz Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz tel. (52) 325-27-00, faks (52) 325-27-09

EKUZ Gdańsk Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk tel. (58) 321-86-98, 321-86-35, faks (58) 321-85-51

EKUZ Gdynia Punkt obsługi ubezpieczonych w Gdyni

ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia tel. (58) 622-64-68, faks (58) 751-25-16

EKUZ Katowice Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice tel. (32) 735-17-00

EKUZ Kielce Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce tel. (41) 343-03-24, 343-06-14, faks (41) 343-04-90, 362-90-72

EKUZ Koszalin Delegatura w Koszalinie

ul. Konstytucji 3 Maja 7, 75-820 Koszalin tel. (94) 346-52-27, 346-52-28, 346-36-60, faks (94) 341-54-22

EKUZ Kraków Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Ciemna 6, ul. Batorego 24 , ul. Racławicka, 31- 053 Kraków tel. (12) 298-81-00, tel. (12) 298-83-00, tel. (12) 298-84-50

EKUZ Lublin Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin tel. (81) 531-05-00, -01, -02

EKUZ Łódź Łódźki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź tel. (42) 194-88, 275-40-30

EKUZ Olsztyn Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn tel. (89) 532-74-14, faks (89) 533-91-74

EKUZ Opole Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Głogowska 37, 45-315 Opole tel. (77) 402-01-00, 402-01-02

EKUZ Poznań Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul.Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel/faks: (61) 850 60 00 (61) 850 61 02

EKUZ Rzeszów Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów tel. (017) 860 41 00, faks (017) 860 42 28

EKUZ Szczecin Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin tel. (91) 425-10-00, faks (91) 425-11-88

EKUZ Toruń Delegatura w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń tel. 056 65-82-600, faks 056 65-82-621

EKUZ Warszawa Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. (022) 582-84-40, (022) 582-84-42

EKUZ Wrocław Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław tel.(71) 797-91-00, faks (71) 797-93-25

EKUZ Zielona Góra Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra tel. (68) 328-76-00, faks (68) 328-76-57

Czego nie obejmuje EKUZ?

EKUZ zapewnia ochronę w podstawowym zakresie, dlatego należy brać poprawkę na pewne ograniczenia. EKUZ nie uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów, w tym:

• planowanych zabiegów,
• transportu medycznego do Polski,
• transportu zwłok,
• ratownictwa,
• dodatkowych zabiegów niebędących koniecznością z medycznego punktu widzenia.

Zakres ochrony wynikający z karty odnosi się wyłącznie do opieki zdrowotnej, w związku z czym dokument nie uwzględnia m.in. ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) czy OC w życiu prywatnym (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Zakres ochrony jest w przypadku karty EKUZ jednakowy dla wszystkich ubezpieczonych i nie ma opcji poszerzenia go za dodatkową opłatą.

EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne – co lepsze?

Skuteczne ubezpieczenie turystyczne (https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/) na zagraniczną podróż powinno zapewniać kompleksową ochronę obejmującą różne ryzyka. Kradzież lub uszkodzenie bagażu, opóźniony lot, odwołana impreza turystyczna, nagła awaria samochodu, kradzież dokumentów, szkoda nieumyślnie wyrządzona innej osobie – nie tylko kłopoty ze zdrowiem mogą pokrzyżować urlopowe plany.

Karta EKUZ nie jest w stanie zagwarantować pełnej ochrony, dlatego warto traktować ją jako uzupełnienie prywatnej polisy. EKUZ i ubezpieczenie turystyczne to dwa odrębne produkty ubezpieczeniowe, niemniej w wielu obszarach polisa przeważa nad kartą: pokrywa wszystkie koszty leczenia, obowiązuje bez względu na miejsce pobytu i rodzaj placówki medycznej (publiczna lub prywatna) oraz pozwala dopasować zakres ochrony do konkretnych potrzeb.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest obowiązkowa. Równie dobrze możemy się wybrać za granicę bez jej wyrabiania.

Jeśli jednak cenimy sobie poczucie bezpieczeństwa i komfortu w każdej sytuacji, warto uzyskać taki dokument przez wyjazdem. Zapewni nam status osoby ubezpieczonej i zagwarantuje możliwość skorzystania ze świadczeń medycznych w takim zakresie, w jakim może z nich korzystać obywatel kraju, w którym będziemy czasowo przebywać.

Materiał zewnętrzny