Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak wyrobić kartę?

Popularną formą ochrony na czas wyjazdów zagranicznych Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego…