ECTAA krytykuje: Komisja Europejska uchyla się od konkretnych działań

029 Niewiadomski Paweł Prezes PIT
Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki

ECTAA z zadowoleniem przyjmuje przyjęty przez Komisję Europejską kompleksowy pakiet zaleceń dla branży turystycznej, jednak z ubolewaniem stwierdza brak chęci przyjęcia na siebie przez Komisję roli lidera w podejmowaniu konkretnych działań – czytamy w komunikacie organizacji.

ECTAA z zadowoleniem przyjmuje przyjęty dziś kompleksowy pakiet dla branży turystycznej i przewozów pasażerskich – pisze ECTAA w komunikacie, w którym czytamy również:

Pakiet stanowi odpowiedź na dramatyczną sytuację, w jakiej znalazł się rynek turystyczny Unii Europejskiej w wyniku pandemii Covid-19 i proponuje podjęcie skoordynowanych działań na poziomie europejskim, prowadzących do wznowienia ruchu turystycznego, a także przyjęcie długoterminowej strategii, zmierzającej do odbudowy żywotnego i konkurencyjnego rynku usług turystycznych.

Uratować sezon wakacyjny

„Należy opracować skoordynowane podejście do wznowienia usług turystycznych i przewozów pasażerskich, aby umożliwić zniesienie ograniczeń, jakie zostały nałożone na turystykę i podróże. W tym celu trzeba ustalić szerokie i proporcjonalne do skutków normy zdrowotne i sanitarne, dostosowane do rynku usług turystycznych, gwarantujące bezpieczne podróżowanie i przywracające klientom zaufanie do branży. Tylko w ten sposób możemy uratować sezon wakacyjny, niezmiernie ważny dla obywateli, firm i dla gospodarek wielu krajów” – skomentował Paweł Niewiadomski, prezes ECTAA.

Szczególnie istotne w ramach środków przewidzianych w przyjętym dziś pakiecie dla organizatorów turystyki jest zalecenie wydane krajom członkowskim, dotyczące voucherów wydawanych klientom jako alternatywa zwrotu środków za odwołane z powodu pandemii Covid-19 imprezy turystyczne i usługi przewozowe.

Komisji brakuje ambicji bycia liderem

ECTAA docenia wysiłki Komisji zmierzające do ustalenia zasad, na jakich vouchery mają chronić interesy konsumentów, a także że wspólne stanowisko w sprawie przewozów i imprez turystycznych zostało już przyjęte. Jednakże ECTAA z ubolewaniem stwierdza brak ambicji Komisji do wzięcia na siebie roli lidera w podejmowaniu konkretnych działań.

Paweł Niewiadomski dodaje: „Zasady proponowane w Rekomendacji odpowiadają oczekiwaniom branży, jednak nie przyniosą wiele dobrego, jeśli państwa członkowskie nie będą zobowiązane do ich przestrzegania. Dziś każdy kraj europejski stosuje inne zestawy środków, takie jak różnego rodzaju bony i vouchery, wydłużone okresy zwrotu środków, czy dofinansowanie państwa. Kraje członkowskie o trzy kroki wyprzedzają Komisję Europejską. Jesteśmy zadowoleni z ogłoszonej Rekomendacji, jednak naszym zdaniem jest zbyt enigmatyczna i przyjęta za późno”.

Potrzebne przepisy, nie zalecenia

ECTAA wzywa do wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach, aby proponowane zalecenia znalazły odzwierciedlenie w prawie i zostały powszechnie wdrożone w celu wzmocnienia ochrony konsumentów, otrzymujących vouchery. Pandemia Covid-19 zaskoczyła wszystkich, ale musimy zakładać, że tego typu zdarzenia będą występowały także w przyszłości, należy zatem dokonać przeglądu i modyfikacji obowiązujących przepisów. Podejścia tego nie wolno ograniczać do zaleceń dotyczących voucherów i zasad zwrotu środków. Warto rozważyć koncepcję pełnej odpowiedzialności i nieograniczonej pomocy, rozumianej jako niemierzalne ryzyko, od którego nie można się ubezpieczyć, a występujące w nieprzewidzianych okolicznościach, takich jak pandemia Covid-19, która zmusiła branżę turystyczną do całkowitego zawieszenia działalności na długi czas.

ECTAA z satysfakcją przyjmuje, że Komisja pierwszy raz uznała potrzebę lepszej ochrony konsumentów w razie upadku przewoźników lotniczych. Obecne rozwiązania dotyczą tylko voucherów, ale ECTAA będzie współpracować z Komisją, aby opracować konkretne rozwiązania na wypadek niewypłacalności linii lotniczych, obejmujące nie tylko vouchery wystawiane w związku z epidemią Covid-19, ale również pozostałe bilety lotnicze wystawiane w „normalnych” czasach.

Voucher bezpieczny dla klienta.

Paweł Niewiadomski podsumowuje: „Nie mamy zamiaru pozbawiać konsumentów ich prawa do zwrotu wpłaconych środków. Jednak w sytuacji, w której sami nie otrzymujemy zwrotu środków od dostawców, musimy szukać satysfakcjonującego rozwiązania alternatywnego, jakim naszym zdaniem są vouchery. Vouchery są zwrotne, elastyczne i – w odróżnieniu od zwrotu środków pieniężnych – chronią konsumentów przed niewypłacalnością biura podróży. Zachęcamy klientów, aby przyjmowali vouchery spełniające te warunki, ponieważ w obecnej sytuacji gwarantują najwyższy stopień ochrony”.

Komentarz ECTAA dotyczy komunikatu dotyczącego turystyki i przewozów pasażerskich, wydanego dziś przez Komisję Europejską.