Ambasador – program motywacyjny w PHH

PHH

Polski Holding Hotelowy w ubiegłym roku wprowadził innowacyjny program rozwoju pracowników, którzy – w zamian za określony postawy i aktywności – mogą zdobywać punkty i odbierać nagrody.

„Ambasador” to program motywacyjny przeznaczony dla pracowników PHH. Uczestnicy rywalizacji w zamian za określone postawy i aktywności gromadzą punkty, które są wymieniane na nagrody pieniężne. Punkty można otrzymać między innymi za udział w wolontariacie społecznym, w tym za udział w akcjach pomocy dla migrantów z Ukrainy, udział w ochotniczych służbach na przykład OSP, członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim, czy wyjątkową pomoc koleżeńską. Istnieje również możliwość zdobycia punków za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe, polecenie nowego pracownika lub profilaktykę zdrowotną na przykład szczepienie przeciw grypie, uzyskanie paszportu COVID-owego, oddanie krwi czy wpisanie do bazy DKMS.

Kolejni uczestnicy rywalizacji zdobyli tytuł „Ambasadora” i odebrali nagrody pieniężne.

Danuta Kisielewska, dyrektor personalny w Polskim Holdingu Hotelowym, powiedziała: „Nasza firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jakie obecnie dostrzegamy na rynku pracy, zwłaszcza w branży hotelarskiej, realizujemy innowacyjny program „Ambasador”. W ten sposób motywujemy, aktywizujemy i nagradzamy naszych pracowników. Dzięki programowi pokazujemy również, jak ważny wkład w budowaniu wizerunku firmy wnoszą sami pracownicy, którzy poprzez podejmowanie określonych działań stają się jednocześnie ambasadorami PHH na zewnątrz.”

Gheorghe Marian Cristescu ponownie wybrany na prezesa zarządu PHH