Wzrasta liczba turystów w Egipcie

AG

W lutym Egipt odwiedziło 640 200 turystów, co oznacza wzrost o 3,8 proc. w porównaniu z drugim miesiącem roku 2014.

Przychody z turystyki wyniosły 442 mln dolarów.
40,4 proc. gości stanowili turyści z Europy zachodniej, z Europy wschodniej odnotowano ich 32,4 proc., z krajów Bliskiego Wschodu – 13,4 proc.
Liczba turystów z krajów arabskich wyniosła 105 300, w lutym 2014 roku zaś – 86 800. Liczba noclegów wykupionych przez turystów w lutym wyniosła 5,6 mln (wzrost w porównaniu do lutego roku 2014 o 10,4 proc.). Większość z nich została wykupiona przez gości z Europy zachodniej – 41,6 proc., następnie z Europy wschodniej – 29,7 proc., z krajów Bliskiego wschodu – 17,9 proc.