Wypłaty z TFZ „ruszą w najbliższych dniach”

kwartalne rozliczenia VAT zaliczki PFR
fot. Michal Jarmoluk / Pixabay

„Spodziewamy się, że pierwsze wypłaty z TFZ ruszą w najbliższych dniach. Zwroty będą odbywać się zgodnie z dokonanymi płatnościami” – dowiadujemy się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W zeszłym tygodniu dopełniono formalności koniecznych, by zasilić konto UFG.

Jak informował w wywiadzie dla portalu WaszaTurystyka.pl Rafał Szlachta, prezes POT, za ostatnich dni jego urzędowania podpisana została umowa między BGK a UFG. Przed jej zawarciem nie było możliwe przelanie środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów na konta klientów. Ponieważ formalności zostały dopełnione, pieniądze zostały przelane na konto funduszu, a pierwsze wypłaty mają ruszyć „w najbliższych dniach”.

Powód opóźnień: ratyfikowanie umowy

„Proces podpisywania umowy przedłużył się przez to, że musiała ona być ratyfikowana przez Naczelną Prokuratorię. Została podpisana w poprzedni piątek, poszedł już przelew z budżetu do UFG, więc w tym tygodniu ruszyły wypłaty” – mówił Rafał Szlachta.

POT wykonawcą projektów wartych 3,8 mld zł. To środki na „reformę turystyki”

Jak dowiadujemy się w biurze prasowym, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii spodziewa się, że „pierwsze wypłaty ruszą w najbliższych dniach. Zwroty będą odbywać się zgodnie z dokonanymi płatnościami.”

Z danych udostępnionych redakcji WaszaTurystyka.pl wynika, że do tej pory podróżni złożyli ponad 68 tys. wniosków. Z kolei organizatorzy złożyli 2 250 wniosków dot. ok. 70 tys. podróżnych. Oznacza to, że w sumie złożono wnioski w odniesieniu do ok. stu kilkudziesięciu tysięcy osób, które miały wziąć udział w imprezach, później odwołanych z powodu pandemii.

Wnioski cały czas poprawiane

„Weryfikacja trwa na bieżąco. UFG weryfikuje wszystkie złożone wnioski, zarówno przez podróżnych, jak i organizatorów, a weryfikacja postępuje według daty wpływu wniosków. Wnioski odrzucone dotyczą głównie kwestii, które ustawa wyklucza, jak np. zwrot za bilety lotnicze, czy kolejowe, wykupione za pośrednictwem biur podróży, albo płatności gotówkowe. W przypadku wniosków odsyłanych do poprawy, dotyczyło to m.in. pisowni polskich nazwisk zaczerpniętych z systemów teleinformatycznych organizatorów turystyki, czy różnic w wartości przelewów.”

Ministerstwo nie podało, jaka jest łączna liczba wniosków odrzuconych i tych, które musiały zostać poprawione.

„Dla całości obrazu znaczenie ma to, że takie wnioski są poprawiane na bieżąco, a UFG obserwuje, które pozycje przewidziane przez ustawę wymagają podjęcia dodatkowych działań i korekty ze strony organizatora imprezy czy podróżnego. Informacje o ewentualnych korektach znajdują się w statusach wniosków i są widoczne dla zainteresowanych stron” – poinformowało biuro prasowe MRPiT.

200 organizatorów w kolejce po zwroty

Łącznie wnioski organizatorów turystycznych do Turystycznego Funduszu Zwrotów opiewają w sumie na: 209 380 088,45 zł, a wnioski podróżnych na 205 755 784 zł. Łącznie wnioski złożyło blisko 200 firm organizujących imprezy turystyczne.

Ministerstwo podsumowało też inne formy pomocy dla firm z branży turystycznej. ZUS – od 15 października – na mocy tarczy turystycznej, umorzył składki na łączną kwotę ponad 23 mln zł (23 612 946,03 zł). Wypłacił też przedstawicielom branży turystycznej świadczenia postojowe o wartości ponad 3,5 mln zł.

Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynęło ponad 66 500 wniosków złożonych przez podróżnych oraz 2 169 wniosków organizatorów imprez turystycznych (dotyczących niemal 70 000 podróżnych).

Fundusz zwrotów w praktyce: dla małych firm to droga przez mękę usiana absurdami