Wojna powróci we Wschodnie Beskidy

W niezwykły sposób zostanie upamiętniona 100 rocznica działań bojowych na terenie wschodniej Słowacji. Klub Vojenskej Histórie Beskydy i miasto Humenne zorganizują wielką rekonstrukcję walk, które toczyły się na tym terenie w zimie i wiosną 1915 roku.

Największą atrakcją będzie samolot z okresu I wojny światowej Fokker E.III, który będzie wykonywał loty patrolowe nad miejscem imprezy. Nie zabraknie też efektów pirotechnicznych, prezentacji broni z czasu walk, a także żołnierskiej kuchni.

Klub Vojenskej Histórie Beskydy już od czterech lat organizuje jesienią imprezę rekonstrukcyjną – jedyną tego typu na Słowacji poświęconą tylko i wyłącznie I wojnie światowej. W tym roku, z okazji okrągłej 100-rocznicy odbędzie się ona z wyjątkowym rozmachem. Gospodarzem będzie miasto Humenne, malowniczo położone miedzy górami Wyhorlat a słowacką częścią Bieszczad. Scenariusz imprezy zawsze opracowywany jest na podstawie dokładnie przygotowanej dokumentacji, gwarantującej zgodność z realiami ówczesnych walk – jego celem jest przybliżenie i pokazanie prawdziwego obrazu walk w Karpatach.

Impreza ma charakter międzynarodowy – wezmą w niej udział grupy rekonstrukcyjne ze Słowacji, Polski, Czech, Węgier, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Oprócz rekonstrukcji samych walk, wystąpią zespoły muzyczne, które odtworzą cały repertuar pieśni wojskowych z czasów walk, będzie można też zakosztować oryginalnej kuchni wojskowej z epoki – wszystkie danie będę serwowane z dwóch zachowanych z tego czasu kuchni wojskowych używanych w wojsku Austro-Węgier.

Największą atrakcją będą pokazy lotów samolotu Fokker E.III – jednego z najsłynniejszych samolotów myśliwskich wczesnego okresu I wojny światowej. Będzie on wykonywał loty na terenem imprezy, można też będzie zapoznać się dokładniej na ziemi ze starannie zrekonstruowaną maszyną. W programie imprezy będą także pokazy pirotechniczne, prezentacja oryginalnej broni z epoki, przygotowano także dwie wystawy poświęcone walkom w regionie.

17 października przy kasztelu w Humennem będzie można podziwiać tabor z czasów I wojny światowej, odbędzie się również konkurs na najlepsze danie kuchni polowej. Główna impreza (pokazy) rozpocznie się 18 października w Humennem, o godz. 11.00 – teren będzie udostępniony odwiedzającym już od 10.00, główne pokazy rozpoczną się o 14.00. Większość pokazów odbędzie się na wzniesieniu za dawnymi koszarami – wejście na teren pokazów będzie odbywać się przez teren koszarów. Wstęp – 2 EUR, dzieci do lat 15 – wejdą za darmo. Szczegółowy program można znaleźć na stronie organizatora – www.kvhbeskydy.sk. Impreza ma charakter dobroczynny – dochód w całości przeznaczony będzie na rekonstrukcję cmentarzy wojennych z I wojny światowej, których ponad 100 znajduje się na terenie Wschodniej Słowacji od Bardejowa po granicę z Ukrainą.

Walki toczone od stycznia do kwietnia 1915 roku w Karpatach są mało znanym epizodem powszechnego konfliktu nazywanego Wielką Wojną. Tymczasem miały one wielkie znaczenie dla ogólnej sytuacji na całym froncie wschodnim, a ich znaczenie militarne i strategiczne przewyższa np. znaną powszechnie bitwę pod Tannenbergiem w Prusach Wschodnich. W czasie swoich największych sukcesów wojska rosyjskie na tym froncie znalazły się niecałe 30 km od skraju Niziny Węgierskiej, która pozwalał zaatakować wnętrze monarchii Habsburgów i zakończyć wojnę. W czasie kilkumiesięcznych walk toczonych w skrajnie ciężkich warunkach zimowych łączne straty po obu stronach wyniosły prawie 2 mln żołnierzy zabitych i rannych. Niemymi świadkami tamtych lat są zachowane cmentarze wojenne, których ratowaniem i renowacją zajmuje się Klub Vojenskej Histórie Beskydy.