Wielkopolska stawia na turystykę wiejską

Ponad 120 tysięcy złotych na działania związane z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich – przez najbliższe dwa lata Wielkopolska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami realizować będzie projekt „Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich”, dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem działań jest wzrost znaczenia turystyki wiejskiej jako istotnej gałęzi gospodarki w regionach. Według pomysłodawców, projekt ma być polem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami branży agroturystycznej. Efektem spotkań osób z sąsiednich województw ma być stworzenie sieci współpracy między podmiotami komercyjnymi i NGO a samorządem lokalnym oraz aktywizacją mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

W projekcie wezmą udział Wielkopolska Organizacja Turystyczna (jako lider projektu), Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”. Działania obejmą swoim zasięgiem obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 wizyty studyjne w gospodarstwach agroturystycznych i obiektach turystyki wiejskiej. Wybrane miejsca wskazane zostaną jako przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu biznesu na wsi. Planowane wizyty mają być inspiracją do wykorzystania potencjału obszarów wiejskich w kształtowaniu własnej oferty i rozwoju agroturystyki.

Okazją do szerszej dyskusji na temat przyszłości prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich będzie ogólnopolska konferencja, która odbędzie się w roku 2021. Ma być polem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podsumowaniem dotychczasowych działań podejmowanych w ramach projektu. W planach jest także publikacja podręcznika dobrych praktyk dla wszystkich prowadzących biznes turystyczny na obszarach wiejskich lub zamierzających uruchomić działalność w tej branży.

Działania będą realizowane dzięki środkom uzyskanym w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center