Wiedeń otwiera biuro promocyjne w Krakowie

Eurocomm-PR / Piotr Kędzierski

W Krakowie przy ul. Mikołajskiej odbyło się 31 maja spotkanie inaugurujące działalność Biura Miasta Wiednia pod szyldem Eurocomm-PR.

Od stycznia 2016 roku Eurocomm-PR, przedsiębiorstwo należące do Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego „Wien Holding”, przejęło z rąk prywatnych obowiązki związane z promocją miasta Wiednia w Belgradzie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie, Sofii i Zagrzebiu. Eurocomm-PR tworzy projekty Government2Government oraz te ukierunkowane na pozycjonowanie Wiednia jako lokalizacji gospodarczej oraz odpowiada za zintegrowaną promocję miasta za granicą.

W uroczystości obok przedstawicieli miasta Krakowa i lokalnych mediów, udział wzięli dyrektorzy zarządzający Eurocomm-PR, Marcin Kotlowski oraz Markus Pöllhuber. Podkreślili oni jak ważny w dzisiejszej Europie jest dialog pomiędzy miastami. „Dialog, którego celem jest wspieranie know-how, transferu oraz wymiany pomiędzy Wiedniem a jego miastami partnerskimi”.

Biuro Miasta Wiednia w Krakowie rozszerzyło swoją ofertę, pomaga decydentom i dziennikarzom w nawiązywaniu kontaktów z miastem Wiedniem w języku ojczystym. Praca z mediami, komunikacja dotycząca tematów miejskich oraz opieka nad delegacjami z Wiednia to tylko wybrane aspekty działalności.