Więcej turystów na Cyprze w lutym

AG

W lutym 2014 roku Wyspę Afrodyty odwiedziło o 6,9 proc. więcej turystów niż w lutym 2013 roku. W zeszłym roku było ich 42 327, zaś w bieżącym – 45 227.

Z Wielkiej Brytanii przyjechało w lutym o 6,2 więcej gości, w roku 2013 odnotowano ich 15 232, w tym roku – 16 172.
Spadek o -4,4 proc. zanotowano natomiast w przyjazdach turystów z Grecji (z 6 540 do 6254), zaś niewielki spadek, o -0,3 proc. (czyli 14 turystów mniej) w przyjazdach z Rosji (z 4 098 na 4 084).
W sumie, w pierwszych dwóch miesiącach 2014 roku, Cypr odwiedziło 70 209 turystów, co stanowi w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 wzrost o 16,9 proc. (w styczniu i lutym 2013 było ich 60 076).