W Tatrach Wysokich coraz więcej kozic

archiwum TANAP

Rozbudowa infrastruktury narciarskiej po słowackiej stronie Tatr nie wpłynęła negatywnie na liczbę kozic, co ważne, jest ich coraz więcej. Lenka Burdová z Lasów Państwowych Tatrzańskiego Narodowego Parku powiedziała: „Cieszymy się, ze mimo obaw, populacja kozic rozrasta się. W minionym tygodniu, po południowej i północnej stronie odbyło się liczenie kozic. Okazało się, że jest ich 1 389, czyli o 203 więcej niż rok temu.”

W tej liczbie jest 128 młodych. Po słowackiej stronie naliczono 1 018 kozic, po polskiej zaś – 371. Najwięcej zwierząt żyje w Tatrach Bielskich.
Lenka Burdová skomentowała: „Wzrost liczby kozic to efekt dobrej pracy i opieki pracowników TANAP-u oraz łagodniejszej ostatniej zimy.”
Zimy w Tatrach to największy wróg kozic. Duże mrozy, duże opady śniegu uniemożliwiają poszukiwania pokarmu, lawiny zaś zabijają zwłaszcza te niedoświadczone sztuki. Kiedy panuje sroga, ostra zima, kozice schodzą w niższe partie dolin, a tam leśnicy przygotowują dla nich karmniki (m.in. z suszona jarzębiną i solą)