W Mołdawii rozmawiano o turystyce winnej

materiały prasowe

W dniach 5-7 września w Mołdawii odbyła się 3. Międzynarodowa Konferencja nt. Turystyki Winnej (UNWTO Global Conference on Wine Tourism) pt. „Turystyka winna jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich”. To najszybciej rozwijający się segment turystyki, który stwarza ogromne możliwości rozwoju dla gospodarki Mołdawii.

W konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich wzięło udział ponad 250 uczestników z 31 krajów. Rola gospodarza tak prestiżowego wydarzenia potwierdziła znaczenie Mołdawii na arenie międzynarodowej jako ważnej destynacji turystyki winnej. Będąc współorganizatorem Mołdawia pokazała swój duży potencjał tuż obok Gruzji, Argentyny i Chile, które w 2019 roku będzie gościło kolejną konferencję UNWTO.

Wnioski z konferencji
W trakcie prelekcji i paneli międzynarodowi eksperci omawiali różne aspekty rozwoju turystyki winnej.

We wnioskach końcowych Sandra Carvao, szefowa Tourism Marketing Intelligence and Competitiveness UNWTO oraz Rodica Verbeniuc, dyrektor generalna Mołdawskiej Agencji Inwestycji, omówiły 8 obszarów, których rozwój jest niezbędny, aby turystyka winna mogła być efektywnym narzędziem transformacji obszarów wiejskich. Obejmują one następujące działania:
• enoturystyka powinna być integralną częścią narodowej strategii rozwoju turystyki;
• we współpracę powinni być zaangażowani różnorodni partnerzy;
• należy prowadzić współpracę z lokalnymi społecznościami;
• małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być wspierane we wprowadzaniu innowacji;
• turystykę winną należy postrzegać nie tylko przez pryzmat wzrostu dochodów bezpośrednio w branży, ale propagować wobec niej holistyczne podejście;
• wyzwaniem i dużą szansą jest analiza Big Data, która umożliwia precyzyjne poznanie preferencji gości i zaproponowanie im spersonalizowanej oferty;
• edukacja pozwalająca podnosić umiejętności jest kluczowa dla rozwoju;
• rozwój obszarów wiejskich powinien następować zgodnie z celami wytyczonymi w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Enoturystyka w Mołdawii

Uczestnicy konferencji mieli również okazję odwiedzić kultowe winnice Mołdawii, tj. Mileştii Mici oraz Cricovą, w których znajdują się największe na świecie piwnice winne oraz kolekcje win.

Goście udali się także do chateau Castel Mimi – pierwszej i najbardziej okazałej winnicy w Mołdawii, a także w inne atrakcyjne turystycznie miejsca.
Warto wspomnieć, że w 2017 roku nastąpił aż 50 proc. wzrost liczby zagranicznych turystów, pensjonaty we wsiach przyjęły ponad 3 razy więcej gości, a winnice odnotowały ponad 20 proc. wzrost liczby odwiedzających w porównaniu do okresu sprzed dwóch lat.

Najważniejszym wydarzeniem w kraju związanym z tradycją produkcji wina będą obchody Narodowego Święta Wina, które odbędą się już 6-7 października.

W Kiszyniowie powstanie specjalne miasteczko winne, a w winiarniach na terenie kraju przewidziane są liczne atrakcje.

www.moldova.travel/pl/