W 2030 Wielką Brytanię odwiedzi 40 mln turystów

archiwum visitbritain

Ostatnie dwa lata były rekordowo udane dla turystyki brytyjskiej. W 2013 roku Wielką Brytanię odwiedziło 32,89 mln gości (6 proc. więcej niż w roku 2012). Wydali oni rekordową kwotę 21 mld funtów. Kolejny rok był jeszcze lepszy – od stycznia do listopada 2014 roku liczba przyjazdów zagranicznych wzrosła o 7 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, a wartość ich wydatków wzrosła o 3 proc. w stosunku do 2013 roku.

Holger Lenz odpowiedzialny w VisitBritain za Europę południowo-wschodnią oraz centralną, powiedział: „Dla naszej turystyki bardzo ważny był rok 2012, a więcrok w którym Londyn był organizatorem letnich Igrzysk Olimpijskich. Na ogół rok olimpijski jest trudny dla kraju – organizatora. Z powodu Igrzysk nie odbywa się cześć kulturalnych, wzrastają ceny hoteli, przyjeżdża mniej turystów. U nas było inaczej. Mieliśmy szczęście i rok 2012 zakończyliśmy z liczbą turystów większą niż rok wcześniej o 1 proc. Owszem, pierwsza połowa roku 2012 była gorsza, ale za to po zakończeniu Igrzysk, liczba gości zagranicznych zaczęła wzrastać, zaczęli przyjeżdżać ci, którym spodobało się to, co zobaczyli podczas transmisji telewizyjnych.
Problem miast-organizatorów Igrzysk często była spuścizna materialna po nich. My chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, kiedy obiekty po zakończeniu imprezy stają się bezużyteczne. Część obiektów więc zbudowaliśmy tymczasowych, reszta służy innym celom – np. wioska olimpijska to teraz budynki mieszkalne a stadion olimpijski będzie stadionem klubu West Ham, ale i arena mistrzostw świata w lekkoatletyce w roku 2017.
Jeśli chodzi o Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, to głównym ich celem są odwiedziny krewnych (ok. 40 proc.).W roku 2013 Polacy znaleźli się na 8 miejscu pod względem liczby turystów w Zjednoczonym Królestwie. Co prawda tylko 14 proc.. Polaków nocuje w hotelach, są za to zainteresowani zwiedzaniem zabytków, dziedzictwem kulturowym, krajobrazami. Polacy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii przez cały rok i praktycznie odwiedzają wszystkie region. Tylko 1/3 odwiedza Londyn.”

Prognozy na bieżący rok są równie optymistyczne. VisitBritain szacuje, że liczba zagranicznych gości wzrośnie o 2,5 proc., natomiast ich wydatki o 4,5 proc. Jeśli sprawdzą się prognozy, pierwszy raz wartość wydatków przekroczy 22 mld funtów i będzie to kolejny rekord w historii brytyjskiej turystyki przyjazdowej. Według przyjętej strategii w roku 2020 przyjedzie do Wielkiej Brytanii 40 mln turystów, którzy wydadzą 31,5 mld funtów. Dzięki turystyce przyjazdowej
w brytyjskiej gospodarce przybędzie 200 tys. nowych miejsc pracy.

Minister turystyki, Helen Grant, skomentowała: „Dwa ostatnie lata były bardzo dobre dla brytyjskiej turystyki przyjazdowej, a według prognoz, rok 2015 będzie jeszcze lepszy i przyniesie kolejny wzrost. Wyniki dowodzą, że przyjęta strategia turystyki sprawdza się i przynosi rezultaty, wnosząc wkład w ożywienie gospodarcze kraju.”