Turystyka światowa – największa dynamika od 2010 roku

AG

W pierwszym półroczu na świecie odnotowano 598 mln turystów zagranicznych, o 36 mln (6 proc.) więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku. To największy wzrost liczby turystów od 2010 roku.

Według ostatniego barometru Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), wzrost w poszczególnych regionach wyniósł: na Bliskim Wschodzie – 9 proc., w Europie – 8 proc., w Afryce – 8 proc., w Azji i Oceanii – 6 proc., w Amerykach – 3 proc.

Taleb Rifai, sekretarz generalny Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), powiedział: „Pierwsza połowa roku pokazała silny wzrost ruchu turystycznego, co jest rezulatem między innymi poprawy bepieczeństwa w ostatnim czasie. Podróże międzynarodowe kreują rozwój gospodarczy, zwiększają liczbę miejsc pracy, dają możliwości rozowju wielu społecznościom na całym świecie.”

W region Morza Śródziemnego wszystkie kraje odnotowały wysoki wzrost ruychu turystycznego, kraje Europy – o 12 proc., kraje Afryki Płn. – o 16 proc., kraje Bliskiego Wschodu – o 9 proc. Trend wzrostowy będzie trwał, ponieważ odnotowano powrót do gry krajów, które miały w ostatnim czasie kłopoty – Egiptu, Tunezji i Turcji.

W Europie Północnej wzrost ruchu turystycznego wyniósł 8 proc., w Europie Zachodniej – 6 proc., w Europie Środkowo-Wschodniej – 4 proc. Kraje Afryki Subsaharyjskiej odnotowały wzrost o 4 proc.
Z kolei Azja Południowa osiągnęła 12 proc. wzrost liczby turystów zagranicznych, Oceania – 8 proc., Azja Południowo-Wschodnia – 7 proc., Azja Północno-Wschodnia – 4 proc.

W Ameryce Południowej wzrost wyniósł 6 proc., w Ameryce Środkowej – 5 proc., na Karaibach – 4 proc., a Ameryce Północnej – 2 proc.