Tunezja: jest bezpiecznie

AG

Tunezyjski Urząd ds Turystyki w Warszawie odpowiada polskiemu MSZ: Tunezja, dzięki podjętym działaniom udowodniła, że jest poważnym partnerem krajów europejskich w walce przeciw fanatyzmowi. W 2016 roku Tunezję odwiedziło ponad 5,5 miliona turystów.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ostatnim komunikacie obwieściło, że “odradza podróże do Tunezji. Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i w 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego na dużą skalę skierowanego w turystów.”

W komunikacie Tunezyjskiego Urzędu ds Turystyki czytamy: “Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonało oceny działań zmierzających do wzmocnienia bezpieczeństwa, jakie zostały podjęte przez Tunezję od 2015 roku. Doceniając wysiłki włożone przez władze tego kraju w ochronę i bezpieczeństwo turystów, polskie Ministerstwo dokonało aktualizacji komunikatu z dn. 24 listopada 2015. W aktualnej informacji, Ministerstwo podkreśla fakt, że dzięki przedsięwziętym środkom, w ciągu 2016 nie doszło w Tunezji do żadnego ataku terrorystycznego.

Tunezja podejmuje stale działania mające na celu podtrzymanie bezpieczeństwa na terenie swojego kraju. Warto przypomnieć najważniejsze elementy nowego systemu zmniejszania ryzyka zamachu, jakie zostały wprowadzone od lipca 2015 roku.
Znaczne zwiększenie budżetu na obronę i bezpieczeństwo;
Budowa i oddanie systemu zabezpieczeń na granicy z Libią;
Wzmocnienie kontroli w miejscach publicznych, na drogach i wjazdach do miast oraz stref turystycznych, lotniskach, na plażach (oddelegowanie dodatkowych 1500 funkcjonariuszy do zadań związanych z bezpieczeństwem;
Modernizacja systemu bezpieczeństwa w hotelach i obiektach turystycznych opracowanego we współpracy ze niemieckimi specjalistami w tym zakresie (zwiększenie liczby agentów ochrony na terenie obiektów turystycznych, dodatkowe wyposażenie w kamery do monitoringu, alarmy antywłamaniowe, wykrywacze metali, lustra na wysięgnikach do kontroli pojazdów, oświetlenie i ogrodzenie wejść do hotelu, psy tresowane na wykrywanie materiałów wybuchowych, edukacja pracowników);
Ścisła i stała współpraca z sojuszniczymi krajami (USA, Francja, Niemcy) o wspieraniu reform i modernizacji sektora bezpieczeństwa, w tym o przekazaniu dodatkowego sprzętu oraz zaangażowaniu dodatkowych środków na ten cel;
Zaostrzenie kar za działalność terrorystyczną, w formie tzw. ustawy antyterrorystycznej.

Zwalczanie terroryzmu jest celem Tunezji oraz wielu krajów, które zostały dotknięte atakami. Ryzyko, czy to w kraju afrykańskim czy europejskim, może być zmniejszone jedynie dzięki wspólnym i jednoczesnym wysiłkom wielu podmiotów oraz dzięki solidarności międzynarodowej. Tunezja, dzięki podjętym działaniom udowodniła, że jest poważnym partnerem krajów europejskich w walce przeciw fanatyzmowi.
W 2016 roku Tunezję odwiedziło ponad 5,5 miliona turystów. Z Europy przybywali oni przede wszystkim z krajów takich jak Francja, Niemcy, Rosja, Włochy czy Wielka Brytania. Spora grupa Polaków także postanowiła spędzić wakacje w Tunezji. Większość polskich organizatorów turystyki oferuje wyjazdy do Tunezji w swoich katalogach na sezon letni 2017, dzięki czemu Tunezja ma nadzieję powrócić do grona najpopularniejszych kierunków turystycznych wśród Polaków.”