Tunezja inwestuje w bezpieczeństwo

materiały prasowe

Minister Turystyki Tunezji oraz Minister Spraw Wewnętrznych, w obecności Sekretarza stanu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo narodowe, wydali okólnik, sporządzony przez komisję mieszaną złożoną z przedstawicieli obu resortów, dotyczący bezpieczeństwa w obiektach turystycznych, w tym także hoteli. Okólnik został przygotowany w trakcie kilkumiesięcznej pracy komisji i zawiera wykaz obowiązków oraz praktyk, które mają być wdrożone w obiektach i które mają pomóc wzmocnić bezpieczeństwo na ich terenie.

Wytyczne zawarte w dokumencie spełniają międzynarodowe standardy i zostały opracowane we współpracy ze niemieckimi specjalistami w tym zakresie. Konkretne działania wynikające z dokumentu:
– zwiększenie liczby agentów ochrony na terenie obiektów turystycznych
– dodatkowe wyposażenie w kamery do monitoringu, alarmy antywłamaniowe, wykrywacze metali, lustra na wysięgnikach do kontroli pojazdów, oświetlenie i ogrodzenie wejść do hotelu
– wyposażenie i przygotowanie pomieszczeń ochrony, wyposażenie ochrony i pracowników hoteli w identyfikatory, jednolite uniformy pozwalające na szybka identyfikację pracowników, sprzęt walkie-talkie ułatwiający komunikację na odległość
– prowadzenie rejestru wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów (klienci, dostawcy, usługodawcy)
– pracownicy ochrony nie mogą opuścić swego miejsca pracy bez uprzedniego uzgodnienia tego z przełożonym i zapewnienia zastępstwa
– kontrola terenu hotelu, pokoi i przestrzeni wspólnych przed każdym i po przyjeździe klientów
– uwrażliwienie i edukacja pracowników hoteli na temat potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i ich przeciwdziałaniu

Wydanie dokumentu zbiega się w czasie z podpisaniem porozumienia między Tunezją i Unią Europejską o wspieraniu reform i modernizacji sektora bezpieczeństwa. W podpisanej w czwartek, 5 listopada, umowie z tunezyjskim rządem, jest mowa o 23 milionach euro. Stronę UE reprezentowała Ambasador UE w Tunezji, pani Laura Baeza, natomiast Tunezję, Minister Spraw Wewnętrznych, pan Najem Gharsalli. Umowa ma charakter pilotażowy i będzie towarzyszyć Tunezji w realizacji reformy sektora bezpieczeństwa rozwijając kwestie bezpieczeństwa w zgodzie z wartościami demokratycznymi, powiedziała Pani Baeza.

Umowa z UE przewiduje „wprowadzenie reformy kontroli, rekrutacji i szkolenia sił porządku i bezpieczeństwa, w celu przywrócenia zaufania obywateli”, zgodnie z oświadczeniem UE. Ma ona również przyczynić się do budowania zdolności w walce z przestępczością transgraniczną, łącznie z utworzeniem międzyresortowej komórki kryzysowej oraz trzech szybkich centrów operacyjnych w pobliżu granicy z Algierii i z Libią.

Kraje sojusznicze, w tym USA, ogłosiły plany wzmocnienia współpracy z Tunezją po ataku w Sousse. Paryż i Tunis podpisały w zeszłym miesiącu kontrakt, w którym działaniami priorytetowymi są siły specjalne i zwiadowcze. Zaangażowanie finansowe Francji wyniesie 20 mln euro w przeciągu dwóch lat.

Sam rząd Tunezji ogłosił też przy tej okazji, że 20% budżetu kraju w 2016 roku będzie poświęcone sektorom bezpieczeństwa i obrony.