Travelplanet.pl: turyści wyjeżdżający za granicę chętnie się szczepią

Samolot w barwach PLL LOT/fot. AG

82 proc. turystów, którzy wyjechali za granicę w 2021 roku, zaszczepiło się na Covid-19. Ci, którzy woleli spędzić w tym sezonie wakacje w kraju, zdecydowali tak nie tyle z obawy przed zarażeniem koronawirusem, co raczej z powodu uciążliwości, związanych z procedurami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych.

Pracownia Research Partner przeprowadziła w dniach 18–21 września na zlecenie Travelplanet.pl badanie społeczne na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Dotyczyło ono barier turystycznych w czasie pandemii Covid-19.

Turysta szczepi się chętniej

Odsetek zaszczepionych aktywnych turystów, tj. osób, które wyjechały na wakacje, krajowe lub zagraniczne samodzielnie lub z biurem podróży w ostatnich trzech latach jest nieznacznie wyższy niż ogół dorosłych, zaszczepionych Polaków (68 proc. vs. 65 proc.).
Wyraźnie chętniej szczepili się turyści, którzy w ostatnich trzech latach wyjeżdżali za granicę – to 76 proc.

Współczynnik zaszczepienia był jeszcze wyższy w grupie respondentów, którzy wyjechali za granicę w 2021 roku i wynosił aż 82 proc.

Prawie połowa respondentów w ostatnich latach wyjeżdżała na wczasy krajowe zorganizowane samodzielnie.
23 proc. ankietowanych wybrało wakacje zagraniczne, z czego 13 proc. zorganizowało je we własnym zakresie, a 10 proc. korzystało z pomocy biura podróży. Tylko 4 proc. Polaków korzystało z biur podróży, spędzając urlop w kraju.
Pozostałe 38 proc. badanych nie wyjeżdżało na wakacje w ostatnich 3 latach.

W ciągu ostatnich trzech lat (2019–2021) 70 proc. aktywnych turystów wybierało wakacje w kraju, 30 proc. – zagraniczne wczasy.

Czy Covid wystraszył turystów?

Aż 82 proc. zaszczepionych wyjeżdżało na tegoroczne zagraniczne wakacje. Jak widać ogromna większość aktywnych turystów uznała zaszczepienie się jako najprostszą metodę ułatwiającą zagraniczne podróże.

Jednak spośród osób, które wyjeżdżały w celach turystycznych za granicę w ostatnich 3 latach, na spędzenie wakacji poza Polską w 2021 roku zdecydowało się 41 proc. Co ich do tego zachęciło i co zniechęciło do zagranicznego wyjazdu resztę?

Na pytanie „Czy pandemia COVID-19 powstrzymuje Cię przed wyjazdem za granicę?”, 33 proc. odpowiedziało zdecydowanie nie, wobec 14 proc., którzy wymienili to jako główny powód.

W skali od 1 do 10 większość, bo 59 proc. respondentów wybrało odpowiedzi świadczące o stosunkowo niskim poczuciu zagrożenia zachorowaniem na Covid-19 w przypadku podróży zagranicznych. Kolejne 41 proc. odczuwa silne lub bardzo silne obawy z nim związane i twierdzi, że pandemia powstrzymuje podjęcie decyzji o

Za granicę – szczepieni lub z paszportem covidowym

Najważniejszym powodem, dla którego turyści zdecydowali się w 2021 roku na wyjazdy zagraniczne było szczepienie lub posiadanie paszportu covidowego (40 proc.) i bardziej przewidywalna pogoda niż w Polsce (26 proc.) Jako nieistotny powód wskazywano brak obaw przed zarażeniem Covid-19 z powodu ostrzejszych procedur obowiązujących na przejściach granicznych (32 proc.).

Dlaczego wakacje nie za granicą?

Właśnie te procedury, a nie ryzyko zarażenia się koronawirusem były najważniejszą przyczyną rezygnacji z tegorocznego zagranicznego wyjazdu lub decyzji o spędzeniu wakacji w kraju.

Rezygnacja z urlopu z powodu pandemii, to najważniejszy powód dla 21 proc.
Znacznie więcej badanych, bo 35 proc., określiło go jako najmniej ważną przyczynę.

Co najbardziej odstręczało od zagranicznych wakacji w tym roku? To niedogodności związane z procedurami na lotniskach, hotelach i przejściach granicznych (np. wymazy, kwarantanna).
W czterostopniowej skali jako najważniejszy powód, wskazało je 27 proc., a drugi co do ważności – kolejne 41 proc.

Również wybór wakacji w kraju a nie za granicą miał podobne podłoże. Mniej rygorystyczne procedury w polskich hotelach i pensjonatach, jako najważniejszy powód, podało 27 proc. badanych, a jako ważny – kolejne 30 proc.

Preferencja dla urlopu w kraju (41 proc.), w porównaniu do niedogodności związanymi z procedurami na przejściach granicznych i w hotelach (30 proc.), pokazuje przewagę chęci do wakacyjnego wypoczynku w jakiejkolwiek formule, niż rezygnacji z niego w ogóle.

Bon turystyczny słabą zachętą

Osoby niezaszczepione zostały zapytane, czy jeśli bon turystyczny dawałby możliwość zagranicznego wyjazdu, szczepiliby się na Covid-19.
Dla 2/3 niezaszczepionych ankietowanych bon turystyczny nie jest żadną zachętą do wyjazdu za granicę. Twierdząco odpowiedziało jedynie 9 proc. respondentów, a 26 proc. niezaszczepionych Polaków nie ma zdania w tej kwestii.

Gotowość do zaszczepienia się w zamian za bon na zagraniczny wyjazd wyraźnie częściej wykazują mieszkańcy małych miasteczek (20-99 tys. mieszkańców – 18 proc. wskazań) oraz respondenci, którzy w ostatnich 3 latach wyjeżdżali na wczasy krajowe organizowane samodzielnie (13 proc. wskazań).

Wakacje 2022 – ważna bezkosztowa zmiana kierunku

Co skłoniłoby turystów to rezerwacji przyszłorocznych wyjazdów już teraz? W pierwszej kolejności to możliwość bezkosztowej zmiany kierunku (59 proc.), a w drugiej kolejności – bezkosztowej zmiany terminu wyjazdu (54 proc.). Najmniej atrakcyjne spośród tych propozycji, to możliwość anulowania rezerwacji.

Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl, powiedział: „Badania pokazują, że tegoroczny, bardzo dobry wynik sprzedaży oferty krajowej w biurach podróży, to pochodna niechęci turystów, nawet zaszczepionych, do uciążliwości związanych z procedurami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych – wydłużonych kolejek i obostrzeń sanitarnych na lotniskach i na granicach, w wypadku krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego również obowiązkowej kwarantanny po powrocie. W zaskakująco niewielkim stopniu od wyjazdów zagranicznych odstręczała obawa przed zarażeniem się koronawirusem. Turyści uznali zaszczepienie się za najprostszy i bezkosztowy sposób na uniknięcie przynajmniej części wspomnianych niedogodności. Zaś tendencja do swego rodzaju alternatywnej zmiany wypoczynku za granicą na krajowy, a nie rezygnacji z wakacji, w ogóle dużo mówi o chęci podróżowania w hierarchii potrzeb życiowych.

Travelplanet.pl – Grecja, Turcja i Bułgaria biorą 2/3 klientów