Tatry Mountain Resorts z nowym logo, krótszą nazwą

Poprzednie logo spółki funkcjonowało od 2009 roku, kiedy firma nosiła jeszcze starą nazwę – Jasná Nízke Tatry, a.s na Tatry mountain resorts. Od tej pory TMR znacznie się rozwinął i zmiana loga ma odzwierciedlać ekspansję TMR poza Słowację. Oficjalna nazwa Tatry Mountain Resorts oczywiście nadal będzie obowiązywać, jednak na nowym logotypie pojawi się już tylko jej skrót TMR.

Juraj Chovaňák, dyrektor ds. marketingu w TMR, powiedział: „Stary znak firmy ma jż dziesięć lat i w tym czasie udało nam się wykroczyć poza region Tatr. Spółka stała się międzynarodowa i potrzebowaliśmy znaku, który będzie odzwierciedlał ducha firmy i był jednoznacznie odbierany w za granicą. To, że spółka robiąca interesy w krajach europejskich miała w nazwie i logotypie konkretny region rodziło nieporozumienia. Nowemu znakowi ze skrótem TMR chcieliśmy dać nową wagę. Wagę silnego inwestora, zarządcy stacji narciarskich i silnego partnera w regionach. Wagę firmy, która jest stabilnym pracodawcom.

Tak, jak firma TMR kroczy do przodu, tak musi być z naszym logo. Znak firmowy wymagał odświeżenia. Image musi iść z duchem czasów. Inspirację czerpaliśmy od wielkich spółek, które też stawały się międzynarodowymi. Drogę skrótu swojej nazwy wybrał na przykład jeden z ważniejszych graczów w europejskich górach – Compagnie des Alpes (dnes CDA – obecnie CDA. Zresztą skrót TMR pierwsi zaczęli stosować nasi klienci. Mówili „TMR” mając na myśli Tatry Mountain Resorts. Można powiedzieć, że wyznaczyli szlak a my idziemy po ich śladach.”

Zmiany dotknęły również logotypu TMR. Symbol gór został umieszczony w tle.

Chovaňák dodał: „Faliste linie na nowym logo symbolizują wolność, dynamikę i możliwości rozwoju. Widzimy w tym symbolu góry, ale i rollercoaster symbolizujący nasze parki rozrywki. Oczywiście zachowaliśmy to, co dobre czyli symboliczny czerwony kwadrat.”