“Tarcza” 6.0 na komisji senackiej. Wśród poprawek dalsza pomoc dla turystyki

Agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, transportowcy i hotelarze objęci dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS przy 40 proc. spadku przychodów – to efekt prac senackiej komisji nad tzw. tarczą 6.0, czyli ustawą wprowadzającą narzędzia pomocowe dla części przedsiębiorców.

Połączone komisje senackie rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Posiedzenie senackie przyniosło m.in. poprawki na rzecz branży turystycznej.

Potrzebne będą kolejne wersje “tarczy”

Rozpatrzeniu ustawy towarzyszyła dyskusja senatorów, którzy domagali się rozszerzenia zakresu proponowanej przedsiębiorcom pomocy, a nawet uchwalenia nowych ustaw w tej sprawie.

„Gdy rząd przedstawia propozycje pomocy dla przedsiębiorców, nigdy nie wyjaśnia, skąd bierze na nie środki ani nie twierdzi, że ich brakuje. Pieniędzy nie ma tylko wtedy, gdy propozycje pomocowe zgłaszają przedstawiciele opozycji” – mówił Adam Szejnfeld

„Enumeratywność wymieniania firm kwalifikujących się do otrzymania pomocy powoduje same kłopoty. Trzeba jej udzielić wszystkim, którzy mają spadki przychodów. Poza tym trzeba uprościć przepisy, bo już nawet prawnicy mają problemy z tym, żeby odnaleźć się w gąszczu przepisów tej ustawy. Jestem też przekonana, że o ile potrzebna jest „tarcza” 6.0, to z pewnością wkrótce potrzebna będzie również „tarcza” 7.0 i kolejne wersje, gdyż kryzys dotyka kolejne firmy” – stwierdziła Magdalena Kochan.

Postojowe i zwolnienie z ZUS przy 40 proc. spadku

Po zakończeniu dość długiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad konkretnymi poprawkami. Osobno głosowano dodawanie do ustawy kolejnych kodów PKD. Dodatkowe postojowe na miesiąc i zwolnienie z ZUS przy 40 proc. spadku przychodów przyjęto dla firm cateringowych (56.21.Z), dietetycznych (86.90.E) i agencji reklamowych (73.11.Z), hoteli (55.10.Z), firm zajmujących się wynajmem i dzierżawą maszyn i dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z), agentów turystycznych (79.11.A), organizatorów turystyki (79.12.Z), firm zajmujących się działalnością wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), pokojów zagadek (93.29.A), pozostałą działalnością rozrywkową i rekreacyjną gdzie indziej niesklasyfikowaną (93.29.B) i pozostałą działalnością rozrywkową i rekreacyjną (93.29.Z),

Dodatkowa pomoc dla firm cateringowych i transportowych zyskała poparcie MRPiT. Odnośnie do dalszej pomocy dla hoteli, agentów turystycznych i organizatorów turystyki oraz firm zajmujących się działalnością wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych, pokojów zagadek i działalności rozrywkowej ministerstwo wypowie się jutro na posiedzeniu plenarnym. O uwzględnieniu agencji reklamowych i firm dietetycznych ministerstwo wyraziło stanowisko negatywne.

Kolejne poprawki na sali plenarnej

Ustawa będzie przedmiotem prac na Sali plenarnej, gdzie mogą zostać zgłoszone kolejne poprawki. Senatorowie będą również głosować nad poprawkami zaproponowanymi dziś przez komisję.

Poprawki do tarczy antykryzysowej przyjęte przez Senat będą następnie poddane głosowaniu w Sejmie. Sejm może przyjąć bądź odrzucić poprawki Senatu, jednak nie może odrzucić już ustawy w całości. Posiedzenie, na którym posłowie rozpatrzą projekt, odbędzie się 27 listopada 2020 roku. Po zakończeniu prac parlamentarnych, ustawa trafi do Podpisu do Prezydenta RP, a następnie powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw.

„W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii już trwają konsultacje i prace nad kolejną wersją pomocy” – zapewniła Wicemarszałek Senatu Maria Koc.

Andrzej Gut-Mostowy: w Senacie włączymy pilotów do tarczy. To nie koniec pomocy dla turystyki

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center