Rząd nie poparł w Senacie rozszerzenia wsparcia dla turystyki, wyjątkiem autokary

Senacka komisja przyjęła poprawki dla turystyki, jednak większość z nich nie uzyskała poparcia strony rządowej. Oznacza to, że dodanie PKD turystycznych do „tarczy 6.0” najprawdopodobniej zostanie odrzucone w Sejmie. Wyjątkiem jest transport autokarowy. 

Senatorowie rozpatrywali zgłoszone poprawki w 250 głosowaniach, według kodów PKD zgłoszonych w ramach uzupełnienia katalogu firm, którym przysługiwać będzie pomoc. Zgłoszono w sumie 489 poprawek do ustawy. Rząd negatywnie zaopiniował część z nich, dotyczących turystyki. Poprawki przeszły w Senacie, ale opinią rządu będzie się najpewniej kierował Sejm, odrzucając zmiany wprowadzone przez Senat.

Wśród zgłoszonych przez senatorów znalazła się ta uwzględniająca uzupełnienie „tarczy branżowej” o pilotów i przewodników. Kod PKD 79.90.A ma zostać dodany do listy tych, które umożliwiają ubieganie się o przedłużenie zwolnienia z ZUS i otrzymanie dodatkowego postojowego.

Dodatkowa pomoc dla autokarów

Rząd odniósł się negatywnie do części poprawek, które dopisują turystyczne PKD do „tarczy 6.0”. Wprowadzają one dodatkowe wsparcie m.in. dla hoteli, kwater, agentów turystycznych, organizatorów turystyki i firm transportowych. Chodzi o pomoc na jeden miesiąc – listopad. Rząd odniósł się pozytywnie jedynie do rozszerzenia pomocy dla PKD 49.39.Z, zaś negatywnie zaopiniował pozostałe zmiany. Jak się dowiadujemy, w sprawie autokarów interweniował prezydent, który dziś spotkał się po raz drugi z przedstawicielami tego sektora.

Turystyka w tarczy PFR, więc więcej pomocy nie będzie

Wszystkie poprawki zostały przyjęte przez komisję senacką, ale najpewniej te, które nie zyskały poparcia rządu zostaną odrzucone w Sejmie.

Obecny na komisji sekretarz stanu Marek Niedużak z MRPiT tłumaczył, że PKD turystyczne i tak zostały uwzględnione w tzw. tarczy finansowej PFR 2.0. „To nie jest instrument ustawowy, trzeba go notyfikować w KE, ten proces się już zaczął” – tłumaczył Niedużak.

Piloci byliby bez pomocy i czyja to wina?

Sprawa udzielenia pomocy pilotom i przewodnikom natomiast skomplikowała się. Senatorowie przyjęli poprawkę uwzględniającą pilotów i przewodników w nowelizacji, jednak poprawka ta wykluczyła głosowanie węższego zakresu pomocy, które z kolei miałoby poparcie rządu. Marek Niedużak zaznaczał, że rząd nie popiera poprawki wprowadzającej rozszerzony zakres pomocy wszystkich pilotów i przewodników, lecz poprawkę PiS, która przewiduje bardziej ograniczony zakres pomocy – dla pilotów i przewodników, wykonujących zlecenia na rzecz muzeów. Niemożliwe było przyjęcie obu, a tę pierwszą bez poparcia rządu odrzuciłby Sejm.

„Przyjęcie tej poprawki uniemożliwi nam dokonanie tych wypłat. To będzie wina senatorów PO, Lewicy i PSL” – powiedział.

„Mam nadzieję, że Pana wypowiedź słuchali wszyscy ludzie, którzy pracują w turystyce. To jest branża, która dostała dotknięta najmocniej. Nie wiem, czy jest branża, która została poszkodowana w równym stopniu. A Pan mówi wprost, że przewodnikom muzealnym chcecie dać pieniądze, ale tym, którzy oprowadzają inne wycieczki to już nie. Proszę nie mówić, że to będzie nasza wina. To będzie wasza wina” – ripostował senator Adam Szejnfeld.

Miesiąc postojowego dla pilotów

W toku dalszych prac komisja dopuściła jednak do głosowania uzgodnioną z rządem poprawkę marszałek Marii Koc (PiS), która uzupełnia “tarczę” o jednorazowe postojowe. Komisja poparła tę poprawkę, spotkała się ona również z aprobatą strony rządowej. Jej zapis umożliwia pilotom i przewodnikom ubieganie się o dodatkowe postojowe miesiąc.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługiwałoby firmom z PKD 79.90.A, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Przyjęto także – z poparciem rządu – poprawkę marszałek Koc, zmieniającą sposób ustalania przychodu, którego spadek kwalifikuje firmy do pomocy.

Ustawa będzie głosowana na sali plenarnej Senatu 28 listopada, po czym ma szansę jeszcze tego samego dnia wejść ponownie pod obrady Sejmu.

“Tarcza” 6.0 na komisji senackiej. Wśród poprawek dalsza pomoc dla turystyki

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center