„Tajemnicza Lewocza” w Lewoczy

Narodowe Centrum Turystyki Słowacji

Weekendowa impreza „Tajemnicza Lewocza”, który odbędzie się w najbliższy weekend organizowana jest z okazji 500-lecia zakończenia budowy największego drewnianego ołtarza gotyckiego na świecie.

W tym samym czesie w Lewoczy odbywają się Lewockie Dni Mistrza Pawła z Lewoczy. Oraz Karpacki jarmark rękodzieła ludowego.

Pierwsza pisemna zmianka o mieście Lewocza pochodzi z 1249 roku. Największym motorem napędowym dla rozwoju miasta Lewocza był handel.  W roku 1271 miasto opisywane jest jako centrum Prowincji Spiskich Sasów i otrzymuje przywileje wolnego miasta królewskiego. Niemalże całe miasto jest do dzisiaj otoczone średniowiecznymi murami obronnymi. W obrębie prostokątnego Placu Mistrza Pawła znajduje się ponad 60 gotyckich i renesansowych domów mieszczańskich, przeważnie z XIV i XV wieku. W samym jego środku znajdują się główne dominanty historycznego centrum – ewangelicki kościół, renesansowy ratusz, dzwonnica i Bazylika minor św. Jakuba z unikatowym zbiorem późnogotyckich, renesansowych i barokowych ołtarzy.

Ołtarz główny św. Jakuba jest najwyższym (18,62 m) późnogotyckim drewnianym ołtarzem szafiastym na świecie. Ukończony został w 1517 roku przez Mistrza Pawła i w tym roku obchodzimy jego 500-lecie . Mistrz Paweł z Lewoczy, spiski rzeźbiarz z początku 16 wieku, należał do najwybitniejszych średniowiecznych rzeźbiarzy. Od 27 czerwca 2009 roku miasto Lewocza oraz  Dzieło Mistrza Pawła zapisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO.

http://ik.levoca.eu/tajomna-levoca-2017http://ik.levoca.eu/tajomna-levoca-2017