archiwum SOIT
Organizatorzy Incentive Travel przyjęli Kodeks dobrych praktyk

Członkowie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) spotkali się 1 września…


archiwum PIT
Polska Izba Turystyki jest aktywna

Walka o interesy branży turystycznej na gruncie unijnym, coraz mocniejsze próby lobbingu w polskim…


Łódzki Oddział PIT
Łódzki PIT w walce z „szarą strefą”

Ukazała się druga edycja Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej, wydanego…