Organizatorzy Incentive Travel przyjęli Kodeks dobrych praktyk

archiwum SOIT

Członkowie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) spotkali się 1 września w hotelu Mościcki Resort & Conference w Spale. Cjednym z celów uchwalenie Kodeksu dobrych praktyk SOIT.

Opiekę merytoryczną nad projektem kodeksu objęła kancelaria Kotarba i Wspólnicy. Celem kodeksu jest wyznaczenie zasad uczciwej konkurencji oraz wysokich standardów etycznych dotyczących prowadzenia biznesu oraz relacji miedzy pracownikami, pracodawcami oraz klientami na rynku incentive travel. Podczas zjazdu w Spale Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o przyjęciu treści Kodeksu Dobrych Praktyk SOIT. Kodeks obowiązuje wszystkich członków SOIT – zrzeszone agencje oraz ich pracowników i współpracowników.

Łukasz Adamowicz – wiceprezes SOIT i wiceprezes Grupy BFC, powiedział: „Kodeks Dobrych Praktyk SOIT ma za zadanie uregulować istotne obszary pracy i współpracy w branży incentive travel.  Wiedza jaką mamy na podstawie wieloletnich doświadczeń naszych członków oraz dzięki sprawom jakimi zajmowała się Komisja Etyki SOIT wskazuje, że spory między uczestnikami rynku, wynikają często z braku poszanowania elementarnych zasad etyki w biznesie.
Pragniemy, aby takie zasady jak uczciwość i rzetelność, zapobieganie konfliktom interesów, uczciwa konkurencja i rzetelna reklama zostały wdrożone w życie. Ochrona własności intelektualnej, ochrona posiadanych danych, zapewnienie działań szkoleniowo-rozwojowych pracowników powinny stać się standardem na rynku. Członkowie SOIT wzięli sami na siebie zobowiązanie aby przestrzegać tych zasad i wdrożyć je w swoich firmach. Postawiliśmy także na edukację naszych klientów i pracowników. Liczę, że zasady kodeksu zostaną wprowadzone w życie przez podmioty działające na rynku incentive także spoza SOIT. Wierzę, że stosowanie się do zasad kodeksu będzie z pożytkiem dla każdego z uczestników rynku.”

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków dyskutowano także na tematy dotyczące aktualnej sytuacji na rynku incentive travel w Polsce oraz o przyszłości branży w kontekście nadchodzących zmian i nowej ustawy o imprezach turystycznych. Członkowie mieli także okazję ugruntować wiedzę na temat gwarancji ubezpieczeniowych dla organizatorów turystyki oraz innych obowiązków organizatorów w świetle planowanych zmian w przepisach prawnych.
Agenda wyjazdu oprócz części merytorycznej, obejmowała także program integracyjny. Zorganizowano zwiedzanie lokalnej atrakcji turystycznej – bunkrów w Konewce. Doskonałą okazją do integracji było również wspólne kibicowanie polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

Sebastian Słoniewski prezes SOIT oraz prezes OBP Group, skomentował: „W zeszłym roku w Spale Walne Zgromadzenie Członków SOIT uchwaliło regulamin Komisji Etyki SOIT. Rok później spotkaliśmy się w tym samym miejscu i przyjęliśmy Kodeks – kolejny dokument ważny dla naszego Stowarzyszenia, ale także dla całego rynku. Nasze spotkania i wspólna praca na rzecz standaryzacji branży incentive są dowodem na to, że mimo, iż na co dzień ze sobą konkurujemy, to wyznajemy te same wartości i zależy nam na rozwoju branży i prowadzeniu biznesu w etycznym otoczeniu rynkowym.”