Orbis przeszkoli studentów SGTiR

Orbis będzie partnerem merytorycznym w kształceniu na kierunku turystyka i rekreacja, na…