Szwecja czeka na jeszcze więcej polskich gości

archiwum VisitSweden

Z roku na rok liczba Polaków odwiedzających Szwecję wzrasta, w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 wzrosła o 4 proc. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie jeszcze lepszy. W 2015 roku zagraniczny turyści pozostawili w Szwecji 112,6 mld SEK, dzięki czemu wartość konsumpcji w sektorze eksportu usług turystycznych wzrosła o 17,1 mld SEK, co stanowi o 17,9 proc. więcej niż w 2014.
Najwięcej pieniędzy wydano na transport, zakwaterowanie i wyżywienie, najmniej na sport/rekreację/kulturę, chociaż dynamika wzrostu jest tu największa. W okresie 2000 – 2014 zanotowano wzrost o 137,5 proc. w cenach bieżących.
W 2014 roku pracowało w sektorze turystycznym 159 200 osób, co oznacza 4,9 procentowy wzrost w porównaniu z 2013 rokiem i 21,7 proc. wzrost począwszy od 2000 roku.
W roku 2014 w stosunku do 2013 r., liczba noclegów turystów zagranicznych w Szwecji wzrosła o 6,7 proc. (860,000 noclegów) dając wynik 13,7 mln noclegów w 2014 roku.
Był to największy przyrost w ciągu ostatnich, kolejnych pięciu lat.
Liczba przyjazdów turystów z krajów pozaeuropejskich rośnie regularnie od 2009 roku. Porównując z 2013 r. wzrost w 2014 wyniósł 18,5 proc. Spośród rynków tego regionu w ciągu ostatnich lat w największym stopniu wzrósł udział Chin, USA i Indii.
Wyraźnie zwiększyła się liczba turystów przyjeżdżających z krajów europejskich, w roku 2014 zanotowano o 7,2 proc. osobonoclegów więcej niż w 2013 i o 6,9 proc. (420 tys) więcej począwszy od 2009 roku.
W 2014 roku najwięcej noclegów, bo 3.3 mln przypadło w udziale Norwegom, 2.8 mln Niemcom, 1.1 mln Duńczykom.
Polska zajmuje 11 miejsce z 225 tys. noclegami, co stanowi wzrost o 4,0 proc. w stosunku do roku 2013.
Największe przyrosty noclegów, w liczbach absolutnych zanotowano z Niemiec (184 tys), Wielkiej Brytanii (64 tys).

15 najważniejszych rynków przyjazdowych, ilość noclegów w tysiącach 2013-2014
1.Norwegia 3 264 (0.1%)
2.Niemcy 2 783 (+7,1 %)
3.Dania 1 091 (-0,6%)
4.Anglia 664 (+10,7%)
5.Holandia 612
6. Finlandia 536
7.USA 504
8.Szwajcaria 309
9.Francja 292
10.Włochy 237
11. Polska 225 (+4,0 %)
12.Rosja 208
13.Chiny 203
14.Indie 155
15. Hiszpania 149

Wśród jednodniowych turystów odwiedzających Szwecję najwięcej przyjazdów było z Norwegii (3752 tys), Finlandii (2459 tys) i Danii (1597 tys). Polska również znalazła się wśród siedmiu największych rynków ze 158 tysiącami osób, które w 2014 odwiedziło Szwecję. Dla porównania: Niemcy 235 tys, Rosja 185 tys., Estonia 154 tys.

W Szwecji za działania na rzecz turystyki odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki, którego celami są: zapewnienie i dbałość o infrastrukturę turystyczną, promocja kraju na arenie Europy i Świata oraz powstawanie ośrodków informacji turystycznej.
VisitSweden jest agendą rządową należącą do Rządu Szwecji poprzez przynależność do Ministerstwa Gospodarki oraz do szwedzkiego przemysłu turystycznego (po 50 proc. finansowania). Na jej czele stoi Dyrektor Administracyjny Thomas Brühl.
Siedziba główna VisitSweden mieści się w Sztokholmie. Dodatkowo VisitSweden posiada przedstawicielstwa w dwunastu krajach, które zostały zidentyfikowane jako rynki o wielkim, długofalowym potencjale dla szwedzkiej turystyki. Są to: Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Chiny, Holandia, Norwegia, Rosja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i USA. Posiada wielojęzyczny portal www.visitsweden.com

Nowo powstałe przedstawicielstwo w Polsce – od 1 września 2016 – w swej strukturze jest objęte działaniami agendy VisitSweden w Niemczech, w Hamburgu, i podlega Dyr. Regionalnej Helene Berg.
VisitSweden razem z pozostałymi członkami Rady Promocji Szwecji za Granicą (NSU) odpowiada za międzynarodowy marketing brandu Szwecji.
Drugim zadaniem VisitSweden jest promocja Szwecji za granicą jako kierunku wizyt turystycznych i studyjnych –(seminaria, kongresy, sympozja, Targi).
Zadaniem organizacji jest zwiększenie liczby zagranicznych gości w Szwecji i w ten sposób poprawienie kondycji szwedzkiego przemysłu turystycznego.
Obok VisitSweden zajmującej się aktywnością międzynarodową, w Szwecji działa Agencja ds. Rozwoju Gospodarczego i Regionalnego – Tillväxtverket. Celem agencji jest aktywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie inwestycji mających przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju. Ponadto prowadzi statystyki, gromadzi i upowszechnia informacje turystyczne na temat kraju, prowadzi badania przygraniczne oraz prowadzi działalność marketingową.