Szlak Jana Pawła II na Litwie

AG

Jan Paweł II odwiedził Litwę we wrześniu 1993, zaś 15 lat później powstał projekt upamiętnienia papieskiej wizyty. Zaproponowany przez biskupów litewskich pomysł stworzenia szlaku papieskiego został 8 sierpnia 2007 zatwierdzony przez rząd. Szlak Jana Pawła II prowadzi przez 16 obiektów związanych z pielgrzymką Jana Pawła II.

1. Katedra w Wilnie z kaplicą św. Kazimierza Jagiellończyka, patrona Litwy.
Jest to pierwsze sanktuarium odwiedzone na Litwie przez Jana Pawła II i jednocześnie najważniejsza świątynia w kraju. W katedrze pod wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława przechowywane są relikwie patrona Litwy – św. Kazimierza. W katedrze znajduje się też cudowny obraz Madonny Sapieżyńskiej (kaplica Gasztołdów).
2. Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej oraz kościół. św. Teresy. Znajdujący się w Ostrej Bramie cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest miejscem, do którego od lat pielgrzymują wierni. Powielany w różnych formach i upamiętniony choćby przez Mickiewicza, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce przedstawień maryjnych.
3. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Znajduje się na terenie wileńskiej starówki, w kościele pochodzącym z XV w. Od 2004 r. kościół istnieje pod obecnym wezwaniem i mieści cudowny wizerunek Jezusa Miłosiernego, który ukazał się św. Faustynie, kanonizowanej przez Jana Pawła II. Warto zaznaczyć, że św. Faustyna doznała objawień podczas pobytu w Wilnie.
4. Kalwaria Wileńska to zespół XVIII-wiecznych kapliczek na drodze krzyżowej oraz kościoła. W 1990 roku rozpoczęła się odbudowa kaplic i bramy drogi krzyżowej, które zostały wysadzone w powietrze w 1962 r. przez ówczesne władze.
5. Kościół w Trokach to jeden z nielicznych kościołów działających na Litwie bez przerwy. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej noszącej tytuł patronki Litwy. Obraz jest najstarszym na Litwie wizerunkiem maryjnym. Pochodzący z XV w. obraz miał być według legendy podarowany księciu Witoldowi przez cesarza bizantyjskiego.
6. Kościół w Piwoszunach p.w. Wniebowzięcia NMP słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych pochodzącego z poł. XVII w. Obraz został koronowany w 1988 r. koronami poświęconymi przez Jana Pawła II.
7. Kościół w Mariampolu i kaplica w Luginiach znajdują się bardzo blisko polskiej granicy. W kościele pochowany został arcybiskup Jerzy Matulewicz, beatyfikowany przez Jana Pawła II, zaś w niedalekich Luginiach, na ziemi należącej niegdyś do Matulewiczów wybudowana została kaplica p.w. bł. Jerzego.
8. Katedra w Kownie powstała w XV w. Ogromna budowla jest miejscem, gdzie przechowywane są dwa cudowne obrazy Matki Boskiej – pochodzący z XVI/XVII w. obraz Matki Boskiej Bolesnej i z podobnego okresu obraz NMP – Matki Łaskawej. Katedrę kowieńską odwiedził podczas swojego pobytu na Litwie Jan Paweł II.
9. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie powstał w okresie międzywojennym, jako wotum za odzyskanie niepodległości. W czasach ZSRR w kościele działała fabryka. Obecnie przy kościele można obejrzeć stałą wystawę poświęconą pobytowi papieża na Litwie.
10. Zespół klasztorny w Pożajściu to jeden z najpiękniejszych zespołów barokowych w tej części Europy, z kościołem na planie centralnym, fundacji Krzysztofa Paca. W Kościele znajduje się cudowny obraz Matki Pięknej Miłości lub Matki Boskiej Kamedulskiej, którego historia odzwierciedla burzliwe losy kowieńszczyzny.
11. Kościół w Szydłowie słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej Szydłowskiej. Szydłowo jest miejscem zapewne najstarszych w Europie objawień maryjnych – na pocz. XVII w. Obok kościoła znajduje się Kaplica Objawienia wzniesiona na miejscu, gdzie pojawiła się Matka Boska. Podczas swojego pobytu na Litwie Jan Paweł II odwiedził Szydłowo, gdzie powierzył opiece Matki Boskiej naród litewski. Pamiątką pobytu papieża jest krzyż postawiony na wzgórzu, w pobliżu miejscowości. W Szydłowie został otwarty w 2003 r. Dom Jana Pawła II, który oprócz innych pełni też funkcję domu pielgrzymkowego.
12. Zespół klasztorny w Cytowianach na Żmudzi należy do największych i najstarszych na Litwie. Klasztor bernardynów istniejący w Cytowianach od XVII w. był rozbudowywany w następnym wieku, zaś po upadku Powstania Styczniowego klasztor został zamknięty, a następnie część budynków zburzono. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z XVII w. W zespole klasztornym powstała w XVII w. Droga Krzyżowa, największa na Litwie, bo składająca się z aż 39 stacji.
13. Kościół w Szawlach z charakterystyczną wysoką białą wieżą jest głównym punktem wyjścia pielgrzymek udających się na Górę Krzyży. W kościele w Szawlach znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W 1997 r. Jan Paweł II założył diecezję szawelską.
14. Góra Krzyży znajdująca się opodal Szawli to miejsce, gdzie od 150 lat ludzie przynoszą krzyże – symbol swojej wiary. W 1430 r. postawiono tu kapliczkę na pamiątkę chrztu Żmudzi. Górę Krzyży odwiedził w czasie swojej pielgrzymki na Litwę w 1993 r. Jan Paweł II, a rok później na Górze umieszczono krzyż ofiarowany przez papieża
15. Kalwaria Żmudzka w rejonie Telsz na Żmudzi powstała XVII w. kiedy to sprowadzeni do Gardai dominikanie założyli Drogę Krzyżową opodal klasztoru. W samym kościele znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jan Paweł II znając znaczenie Kalwarii Żmudzkiej dla Litwinów oraz świętość miejsca niejednokrotnie wspominał miejscowość, a także wydał zgodę na koronację cudownego obrazu.
16. Kościół w Krakinowie nad Niewiażą w Auksztocie znany jest z cudownego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzącego zapewne z XVI w. Krakinów jest kolejną miejscowością wspominaną przez Jana Pawła II, który ogłaszając imiona męczenników za wiarę z XX wieku wymienił 8 osób z Krakinowa.