Świat – o 21 mln więcej turystów w I połowie roku

AG

Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), w pierwszej połowie tego roku na świecie podróżował ok. 585 mln ludzi, o 21 mln więcej niż w pierwszym półroczu roku 2014. Oznacza to wzrost o 4 proc. Europa, Azja i Oceania oraz kraje i Bliskiego Wschodu, zanotowały wzrost ruchu turystycznego o 5 proc., Ameryki – o 4 proc.. Państwa Afryki odnotowały spadek o minus 6 proc.
Według raportu UNWTO, największym problemem dotyczącym turystyki jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz niestabilność gospodarcza w wielu regionach. Na rozwój turystyki miały także wpływ wahające się ceny paliw oraz zmienne kursy walut.

Sekretarz generalny UNWTO, Taleb Rifai, powiedział: „Turystyka, mimo przeciwności wciąż się rozwija i trend trwający od pięciu lat będzie – jak się wydaje – kontynuowany. Kryzysy polityczne i gospodarcze na świecie sprawiają, że nadeszła chwila, by zaapelować do rządów i organizacji o większą pomoc dla branży turystycznej. Rozwój turystyki to tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i integracja społeczna.”

Prognozy UNWTO z początku roku wskazywały, że w 2015 roku wzrost ruchu turystycznego na całym świecie wyniesie 3 – 4 proc., a do roku 2012 – 3,8 proc.
Jeśli chodzi o Europę, największy rynek, to warto odnotować powrót do formy turystyki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – wzrost o 6 proc.. Wynik powyżej średniej światowej osiągnęły państwa Europy Zachodniej, Północnej i basenu Morza Śródziemnego – wzrost o 5 proc.
W Azji duży wzrost odnotowały: Japonia – o 47 proc. i Tajlandia – o 30 proc.
W Ameryce Północnej wzrostem mogą pochwalić się Kanada i Meksyk – o 8 proc.