Straż graniczna: powracający z Chorwacj, Bułgarii, Cypru, Irlandii i Rumunii bez 7 dni kwarantanny

Ukazała się jasna interpretacja Straży Granicznej dotycząca rozporządzenia z dnia 23.06.2021 o obowiązkowej kwarantannie dla obywateli Polski powracających z krajów UE niebędących w strefie Schengen.

Wiemy już na pewno, że po powrocie do Polski nie obowiązuje obowiązkowa 10 dniowa kwarantanna z państw należących do EOG.

Chorwacja, Rumunia, Cypr, Rumunia należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pomimo to, że nie należą do strefy Schengen traktowane są jak pozostałe państwa UE i dotyczą ich te same zasady zwolnienia z kwarantanny, czyli szybki test antygenowy z listy zaakceptowanej przez UE lub pełne szczepienie.

„Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA – stroną umowy o EOG , okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii).”– czytamy w komunikacie Straży Granicznej

Interpretacja: kwarantanna nie dla podróżujących do Polski ze wszystkich krajów UE

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center