Poprawiono rozporządzenie w sprawie kwarantanny

kwarantanna-lotnisko-straz-graniczna
Odprawa paszportowa na lotnisku Chopina w Warszawie / fot. MM

Ukazała się nowa wersja rozporządzenia w sprawie obostrzeń epidemicznych. Doprecyzowuje wynikłe w ciągu ostatnich godzin wątpliwości n.in. Lotniska we Wrocławiu. Zamieściło ono opartą na interpretacji Straży Granicznej informację o tym, że dzieci poniżej 12 roku życia nie są zwolnione z kwarantanny gdy podróżują spoza strefy Schengen.

Nowe rozporządzenie rozwiewa kolejne wątpliwości związane z interpretacją przepisów, takie jak kwarantanna dla dzieci do 12 roku życia, wracających spoza strefy Schengen.

Dzieci poniżej 12. roku życia na pewno zwolnione z kwarantanny

Po tym, jak wprowadzono kwarantannę dla powracających spoza strefy Schengen, ukazała się interpretacja, w ramach której dzieci do lat 12 wracające z wycieczek spoza strefy Schengen będą podlegały kwarantannie. Powołując się na wytyczne Straży Granicznej takie informacje przekazało lotnisko we Wrocławiu. Na jego profilu na Facebooku pojawił się komunikat ostrzegający podróżujących, że lecące z nimi dzieci do lat 12 będą podlegały kwarantannie po powrocie.

wroclaw-dzieci-do-12-roku-zycia

Opublikowane dziś zmiany rozporządzeniu rozwiewają te wątpliwości, wprowadzając nowe wyłączenie od przepisów o kwarantannie:

“dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, w przypadkach innych niż określone w pkt 23”

Zanim zapisy uzupełniono, w rozporządzeniu znajdował się tylko następny, inspirujący odmienne interpretacje punkt 23:

“dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV 2 wykonanego w odniesieniu do tych dorosłych, przed przekroczeniem granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu, lub pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID 19;”

A zatem, choć pkt 23 mógł budzić wątpliwości interpretacyjne, po opublikowaniu nowego zapisu mamy jasność – dzieci młodsze niż 12 lat, podróżujące pod opieką zaszczepionych dorosłych, są zwolnione z kwarantanny również gdy podróżują spoza krajów Schengen.

Kraje UE nieobjęte kwarantanną

Po wprowadzeniu 24 czerwca nowych zasad dla podróżnych pojawiła się też masę wątpliwości co do krajów, które formalnie nie są w strefie Schengen. Dotyczyło to  m.in Chorwacji czy Cypru. Czyli rynków niezwykle ważnych dla polskich biuro podróży. Ten temat został wyjaśniony, i duża część branży odetchnęła z wyraźną ulgą . Potwierdzone to zostało również w nowej wersji rozporządzenia:

“w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym” zastępuje się wyrazami „Unii Europejskiej”;

A zatem zwolnienie z kwarantanny w ciągu 48 godzin mogą uzyskać zarówno podróżujący z krajów Schengen, jak też ze wszystkich krajów UE.

Straż graniczna: powracający z Chorwacj, Bułgarii, Cypru, Irlandii i Rumunii bez 7 dni kwarantanny

Andrzej Kawałek

Ekspert ds. podróży służbowych


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center