Straż graniczna: powracający z Chorwacj, Bułgarii, Cypru, Irlandii i Rumunii bez 7 dni kwarantanny

Ukazała się jasna interpretacja Straży Granicznej dotycząca rozporządzenia z dnia 23.06.2021 o obowiązkowej kwarantannie dla obywateli Polski powracających z krajów UE niebędących w strefie Schengen.