Interpretacja: kwarantanna nie dla podróżujących do Polski ze wszystkich krajów UE

kwarantanna-lotnisko-straz-graniczna
Odprawa paszportowa na lotnisku Chopina w Warszawie / fot. MM

Podróżujący ze wszystkich krajów UE będą zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny nałożonej od dziś na osoby niezaszczepione powyżej 12 roku życia. Jak się dowiadujemy, taką interpretację rozporządzenia z 23 czerwca przyjmie Straż Graniczna.

Po ukazaniu się rozporządzenia wprowadzającego obowiązek kwarantanny dla osób powracających do Polski spoza Strefy Schengen i krajów EFTA zapanował całkowity chaos informacyjny. W branży nie było pewności, które konkretne kraje objęte zostały rozporządzeniem. Część krajów, np. Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, należących do Unii Europejskiej należy bowiem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak nie są członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Chaos informacyjny i pytanie, co z państwami w EOG

Rozporządzenie mówi o tym, że kwarantannę, z której zwolnić może test wykonany najwcześniej po siedmiu dniach, stosuje się od dziś dla osób powracających do Polski z “państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”

Na pytanie o to, jak traktować podróżnych należących do UE i EOG, zaś niebędących w strefie Schengen, nie ma jak dotąd jednoznacznej odpowiedzi. Ostatecznie jednak liczyły się będą wytyczne przyjęte przez Straż Graniczną. Ta zaś od lat stosuje interpretację prawną, zgodnie z którą osoby przybywające do Polski z krajów UE podróżują na takich samych zasadach, jak ci z krajów strefy Schengen.

Sprawę rozstrzygnie Straż Graniczna

Jak się dowiadujemy nieoficjalnie i tym razem Straż Graniczna przyjmie interpretację, zgodnie z którą “zapis w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „państwa nienależącego do strefy Schengen (…)” należy rozumieć jako obejmujące także te Państwa Członkowskie UE, w stosunku do których nie została jeszcze wydana i nie weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej o pełnej implementacji dorobku Schengen w tych krajach (co tak naprawdę odnosi się wyłącznie do zniesienia kontroli na ich granicach wewnętrznych).”

Jak czytamy na stronie biura podróży Nekera:

Kraje, przy powrocie z których rozporządzenie nie obowiązuje to: Grecja, Hiszpania, Cypr, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Malta, Portugalia, Czechy, Austria, Francja, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Islandia, Norwegia, Lichtenstein.

Kraje, przy powrocie z których rozporządzenie obowiązuje to: Turcja, Albania, Macedonia, Czarnogóra, Egipt, Tunezja, Meksyk, Dominikana, Seszele, Kuba, Jamajka, Emiraty (Dubaj , Ras Al. Khaimah, inne), Gruzja, Tajlandia.

Kwarantanna nadal nie obowiązuje:

  • osób zaszczepionych, które przyjęły pełne szczepienie, szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, od którego upłynęło co najmniej 14 dni
  • ozdrowieńców, którzy zakończyli w przeciągu ostatnich 6 miesięcy izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub ozdrowieńców (jak powyżej)
Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center