Słowacja – ponad milion turystów w I kwartale

AG

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Słowację odwiedziło 1 032 441 turystów, o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Ponad 650 tysięcy turystów pochodziło ze Słowacji (o 26 proc. więcej niż przed rokiem), turystów zagranicznych odnotowano 380 tys. (wzrost o 24 proc.).

Dyrektor generalny Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego (SACR), Igor Donoval, powiedział: “Wzrost liczby turystów, który odnotowaliśmy w ubiegłym roku, następuje w roku bieżącym. Dobre warunki śniegowe tej zimy, wielkie zaowdy sportowe na Słowacji – to sprzyjało zainteresowaniu Słowacją przez turystów. Coraz bardziej atrakcyjna oferta produktów turystycznych na Słowacji powoduje, że jesteśmy coraz bardziej znani, jako kierunek turystyczny a także coraz częściej odwiedzani. SACR swoimi akcjami marketingowymi systematycznie przez cały rok informuje potencjalnych turystów o ofercie na Słowacji, o nowych atrakcjach. To z kolei zachęca gości do powrotu do nas w sezonie letnim.”

Goście krajowi stanowili 63 proc. wszystkich turystów, którzy odwiedzili Słowację. Było ich o 136 tysięcy więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego. Śrddnia długość ich pobytu to trzy noclegi.
W I kwartale na Słowacji odnotowano wzrost z najważniejszych dla naszych południowych sąsiadów rynków: Czech, Węgier, Nimiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch. Co istotne, wzrasta tez liczba gości z Rosji, Skadnynawii, Krajów Nadbałtyckich, Hoalndii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Izraela, Japonii i Korei Południowej.
Najwięcej zagranicznych gości odnotowano z: Czech – 109 tys. (+27 proc.), Polski – 50 tys. (+17 proc.), Niemiec – 33 tys. (+22 proc.), Węgier – 22 tys. (+35 proc.) i Austrii – 17 tys. (+27 proc.).

Igor Donoval dodał: “Tegoroczny I kwartał to najlepszy pierwszy kwartał w ostatnich dzisięciu latach. Nigdy tylu Słowakjów i gości zagranicznych nie odweidziło naszego kraju. Obserwując tempo wzrostu liczby turystów, szacujemy, że w całym 2016 roku Słowację może odwiedzić o 10 proc. więcej turystów niż w rekordowym do tej pory 2015 roku.”

Większą liczbę gości odnotował również narodowy portal turystyczny www.slovakia.travel. Od początku roku do końca maja odwiedziło go ponad 1,2 miliona ludzi (o 87 proc. więcej niż w pierwszych pięciu miesiącach roku 2015).