Rekordowy rok turystyki na Malcie

archiwum MaltaTourism

W roku 2013 Maltę odwiedziła rekordowa liczba turystów, było ich 1,6 mln, to w porównaniu z rokiem 2012 wzrost o 9,3 proc.

Najwięcej było obywateli Wielkiej Brytanii i Włoch.
Większość z gości pochodziła ze strefy euro. Natomiast z krajów spoza Unii Europejskiej zanotowano wzrost liczby turystów o 23,9 proc. Co ciekawe, więcej turystów odwiedziło Maltę samodzielnie niż w ramach zorganizowanych imprez turystycznych – 52,2 proc. Liczba gości korzystających z imprez turystycznych wzrosła jednak o 8 proc. w stosunku do roku 2012.
Najwięcej turystów odnotowano w grupie wiekowej 45-64 lata.
Wzrosła oczywiście również liczba noclegów na Malcie o 8,7 proc. doszła do liczby 12,9 mln. Średnia długość turysty na Malcie wyniosła 8,1 doby.
Jak pokazują statystyki Narodowego Urzędu Statystycznego. Turyści wydali na Malcie w ubiegłym roku ok. 1,4 mld euro, o 8,6 proc. więcej niż w roku 2012.
W ostatnim miesiącu roku 2013 Maltę odwiedziło 65 345 gości, z czego 52 986 w celach turystycznych (wzrost do roku poprzedniego o 11 proc.) a 8 315 w celach biznesowych.