Poważny kryzys turystyki w Wietnamie

archiwum vietnamtourism.com

Marzec był dziesiątym miesiącem z rzędu spadku liczby turystów odwiedzających Wietnam. W tym miesiącu odnotowano ich 543 300, o 23,4 proc. mniej niż w marcu roku 2014. W pierwszym kwartale liczba gości zagranicznych wyniosła ok. 2 mln, o 13,6 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba turystów z Azji, największego rynku turystycznego w Wietnamie, spadła o 14,1 proc. do 1 270 000 turystów. Największy spadek zanotowano z rynku chińskiego – minus 40,4 proc. Tak dużej straty nie nadrobiły niewielkie wzrosty liczby turystów z Japonii i Korei Południowej.
W pierwszym kwartale spadłą również liczba gości z Europy, o 11,1 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem, odnotowano ich 341 800. Zwiększyła się natomiast (o 27,1 proc.) liczba turystów z Rosji.

Spadek liczby turystów chińskich zaczął się w czerwcu ubiegłego roku, był wynikiem zatargu między obydwoma krajami o nielegalną platformą wiertniczą, która Chińczycy zamontowali na wodach wietnamskich. Została ona wycofana, ale kryzys turystyczny nie zanikł.
Fachowcy z branży turystycznej surowo oceniają sytuację turystyki wietnamskiej. Według nich, zostaje ona z tyłu w porównaniu do konkurencji z regionu. Wietnam nie rozszerza gamy produktów turystycznych, kuleje również informacja turystyczna, przepisy wizowe są zbyt rygorystyczne. Turyści narzekają również na zanieczyszczenie środowiska oraz na nieprofesjonalnych przewodników turystycznych. Co więcej rząd wietnamski, jakby nie zauważając kryzysu a turystyce, chce podnieść opłaty wizowe.