Pomnik kozy w Wilnie

archiwum wilnoteka

W dzielnicy Wilcza Łapa została uroczyście odsłonięta rzeźba kozy. Autorami rzeźby są rzeźbiarz Kęstutis Musteikis oraz architekt Henrikas Žukauskas. Nazwa wsi Wilcza Łapa, obecnie dzielnicy Wilna, powstała od wielkiego kamienia z odciskami łap wilka, który znajdował się w tej miejscowości. Na siedemnastowiecznych planach miasta, kamień ten był wyraźnie zaznaczony, a w 1859 roku opisał go archeolog i historyk Adam Kirkor. W latach trzydziestych XX w. kamień został wykorzystany do budowy drogi. Pozostała tylko nazwa miejscowości i legenda o wilku i kozie.