PIT – potrzeba certyfikowanych pilotów

Przysłowiowy „papierek” znowu zaczął być ważny, bez niego trudno zdobyć pracę pilota w biurze podróży, choć certyfilaty nie sa obowiązkowe. Od grudnia do egzaminu na pilota przystąpiło 40 osób, zdały 32.

Zawód pilota wycieczek był jednym z tych, które w roku 2014 zostały zderegulowane. Od tego czasu nie trzeba mieć ukończonych żadnych kursów, nie trzeba mieć legitymacji, by wykonywać zawód pilota. Deregulacja miała ułatwić dostęp zawodu młodym ludziom.

Czy tak się stało? Wprost przeciwnie, środowisko pilotów stało się skostniałą, hermetyczną grupą ludzi. Brakuje w niej świeżej krwi, bo organizatorzy imprez turystycznych wolą postawić na ludzi sprawdzonych lub chociaż posiadających jakiekolwiek potwierdzenie swoich umiejętności. Przysłowiowy „papierek” znowu zaczął być niezbędny. Bez niego zdobycie pracy jest praktycznie niemożliwe. Biura nie mają czasu na eksperymentowanie ze świeżymi, niesprawdzonymi osobami.
A że życie nie znosi próżni, organizacje, firmy i stowarzyszenia zaczęły wydawanie swoich certyfikatów. Również Polska Izba Turystyki wyciągnęła rękę do młodych, chcących spróbować sił w zawodzie pilota (patrz: PIT będzie certyfikować pilotów oraz PIT szuka egzaminatorów kandydatów na pilotów),

Pierwszym krokiem było zebranie i wyszkolenie grupy egzaminatorów. Dzięki pozyskaniu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczeniu środków własnych przez PIT obniżono koszt udziału w warsztatach z 615 zł do 299 zł. Celem warsztatów dla przyszłych egzaminatorów było zapoznanie uczestników z nowym sposobem sprawdzania kompetencji zawodowych kandydatów na pilotów wycieczek. Egzamin bowiem ma nową formę i różni się od tej stosowanej do końca 2013 roku przez komisje przy urzędach marszałkowskich. Jest praktyczniejszy, a tego oczekiwali kandydaci i touroperatorzy zatrudniający pilotów.

Obecnie PIT dysponuje 14 egzaminatorami upoważnionymi do przeprowadzania i oceny egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek organizowanych w ramach projektu certyfikacji Aktualnie trwa nabór dodatkowych egzaminatorów. Jest to związane ze wspomnianym pozyskaniem funduszy z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jak wyjaśnił prezes PIT, Paweł Niewiadomski: „Egzaminatorami są piloci wycieczek z doświadczeniem. Musieli spełnić wymagania Regulaminu powoływania i pracy egzaminatorów biorących udział w projekcie certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek prowadzonym przez PIT:
a. Udokumentować doświadczenie zawodowe na stanowisku pilota wycieczek
b. Przedstawić pracę pisemną zawierającą propozycję pytań i zadań egzaminacyjnych możliwych do zastosowania podczas egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek
c. Na podstawie pracy pisemnej zostać zakwalifikowanym do warsztatów dla egzaminatorów.
d. Wziąć udział w warsztatach dla egzaminatorów, których celem jest zapoznanie uczestników z nową metodologią weryfikowania kompetencji zawodowych u kandydatów na pilotów wycieczek.”

Wpis na listę Egzaminatorów jest dożywotni, pod warunkiem, iż Egzaminator aktywnie bierze udział w projekcie certyfikacji (tzw. jest aktywnym Egzaminatorem). Oznacza to, że skreślenia z listy Egzaminatorów dokonuje się w przypadku dłuższej niż 3 letnia przerwy w pracach w projekcie. Jednak skreślenia można także dokonać w przypadku naruszenia przez Egzaminatora warunków Regulaminów regulujących sposób przeprowadzania egzaminów i sposób pracy Egzaminatorów.
Warto pamiętać, że certyfikat pilota nie jest obowiązkowy. Jednak celem egzaminu organizowanego przez PIT jest zweryfikowanie wiedzy i umiejętności naprawdę niezbędnych pilotowi wycieczek. Takich, które przydadzą mu się podczas jego pracy. Egzamin składa się z 4 części: testu wiedzy, rozmowy z klientem, poprowadzenia odcinka trasy autokarowej i pieszej. Części egzaminu zostały tak opracowane, aby jak najlepiej zainscenizować realne sytuacje, w których może znaleźć się pilot.
Od grudnia 2014 roku odbyły się trzy egzaminy na pilotów, w których wzięło udział 40 osób. 32 osoby zdały egzamin. Zdobyty certyfikat jest ważny dożywotnio. Z kolei identyfikator, który wydawany jest wraz z certyfikatem, ważny jest 5 lat. Żeby otrzymać nowy, pilot musi udokumentować pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.
Jak widać nie brakuje osób, które nie mają już możliwości potwierdzenia swoich kompetencji zawodowych poprzez udział w egzaminach państwowych. Egzaminy te ze względu na deregulację zawodu, nie są już organizowane a wspomniane osoby chcąmimo to  w jakiś sposób zweryfikować swoje umiejętności.
Czemu tak się dzieje?

Paweł Niewiadomski skomentował: „Wielu pracodawców wciąż zwracają uwagę, czy osoba, która stara się o pracę pilota wyciecze, posiada dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania tej profesji. Dlatego osoby rozpoczynające pracę w zawodzie chcą uzyskać taki dokument. Wiemy, też, że na pewno kilka osób pracuje w zawodzie i dobrze sobie radzi.”