PHH: około 2,2 mln zł wypłacono z fundacji „Hotele dla Medyków”

Fundacja „Hotele dla Medyków”, która powstała na początku pandemii Covid-19, wypłaciła środki na łączną kwotę blisko 2,2 mln zł. Początkowo fundusze były przeznaczone na finansowanie działań związanych z walką z Covid-19, a następnie – po rozszerzeniu działalności – na dodatkowe działania charytatywne i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

W pierwszych dniach pandemii Covid-19 Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego stała się naturalnym hubem między sektorem hotelarskim a systemem ochrony zdrowia. Jednym z wielu działań prospołecznych Grupy PHH było powołanie fundacji „Hotele dla Medyków”, finansującej noclegi w hotelach sektora prywatnego dla kadry medycznej, walczącej na pierwszej linii frontu.

Od kwietnia 2020 roku fundacja wypłaciła blisko 1,8 mln zł na działania przeciw Covid-19. W ramach tych środków opłacone zostały noclegi dla medyków w hotelach w blisko 6,8 tys. pokoi, na kwotę ponad 530 tys. zł. Z kolei na izolatoria powstałe w obiektach hotelowych fundacja przeznaczyła kwotę ponad 690 tys. zł na sfinansowanie 16,6 tys. noclegów dla pacjentów. Ponadto, sfinansowano sprzęt potrzebny do walki z Covid-19 o łącznej wartości 524 tys. zł.

„Jesteśmy hotelarzami, ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Cieszę się, że działalność fundacji „Hotele dla Medyków”, w trudnym okresie pandemii Covid-19 przyczyniła się do pomocy nie tylko dla personelu medycznego, ale także dla hotelarzy poprzez pokrycie kosztów pobytu lekarzy oraz pacjentów w ich hotelach. Dla niektórych, to wsparcie finansowe miało decydujący wpływ na przetrwanie tego trudnego okresu” – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego i fundacji „Hotele dla Medyków”.

Po zahamowaniu rozwoju pandemii, działalność fundacji została rozszerzona o dodatkową działalność charytatywną. Dzięki temu pomoc finansowa o łącznej wartości 170 tys. zł trafiła do osób, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji (m. in. dofinansowanie operacji bioder ośmioletniej dziewczynki, a także wsparcie finansowe dla poszkodowanej, która straciła dom w wyniku pożaru). Na pozostałą działalność charytatywną fundacja przeznaczyła 260 tys. zł.

„Fundacja nie zaprzestaje swojej działalności i dzięki zebranym środkom oraz przyświecającej nam idei możemy w dalszym ciągu pomagać i otwierać się na inne potrzeby. W szczególności na pomoc osobom, które znalazły się w ciężkiej życiowej sytuacji oraz wspierając szlachetne akcje charytatywne. W życiu trzeba umieć się dzielić dobrem, bo dobro zawsze wraca” – dodaje Cristescu.

Weronika Szabelewska

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center