PHH nagrodził swoich Ambasadorów

fot. archiwum PHH

Prawie 250 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego bierze udział w innowacyjnym programie „Ambasador”, w ramach którego uczestnicy w zamian za określony postawy i aktywności zdobywają punkty i odbierają nagrody. Do tej pory wypłaconych zostało około 30 nagród pieniężnych.

Prawie 250 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego bierze udział w innowacyjnym programie „Ambasador”, w ramach którego uczestnicy w zamian za określony postawy i aktywności zdobywają punkty i odbierają nagrody. Do tej pory wypłaconych zostało około 30 nagród pieniężnych.

Polski Holding Hotelowy, aby docenić swoich pierwszych nagrodzonych Ambasadorów zorganizował weekend, którego zwieńczeniem była uroczysta kolacja w towarzystwie zarządu spółki, podczas której wręczone zostały upominki.

Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH, powiedział: „Jestem dumny, że w naszej firmie pracują ludzie, dla których los innych nie jest obojętny i w wolnym czasie angażują się w różnego rodzaju działalność charytatywną, a w trudnych chwilach wspierają swoich kolegów z pracy. Dostrzegając te działania chcieliśmy docenić zaangażowanie i prospołeczną postawę naszych pracowników. Ich społeczne zaangażowanie jest najlepszym potwierdzeniem przynależności do naszej branży, w której kluczowe są gościnność, życzliwość i otwartość na potrzeby innych.”

W ramach rywalizacji pracownicy PHH zdobywają punkty między innymi za udział w wolontariacie społecznym czy ochotniczych służbach na przykład OSP, zaangażowanie w akcje na rzecz pomocy dla migrantów z Ukrainy czy wyjątkową pomoc koleżeńską.

Aleksandra Burakowska z Golden Tulip Gdańsk Residence, która zdobyła tytuł „Ambasadora”, podkreśliła: „W czasie pandemii mieliśmy bardzo trudny okres kiedy zastępowaliśmy kolegów w innych działach, a nawet innych miastach. Dla mnie takie działanie było oczywiste. Jesteśmy zespołem, jedną drużyną i mamy jeden wspólny cel – dobro naszych gości! Fakt, że nasza firma to docenia i jeszcze nas za to dodatkowo nagradza jeszcze bardziej utwierdza mnie w tym działaniu.”

Wśród nagrodzonych są m. in. osoby, które zostały docenione za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe, polecenie nowego pracownika lub profilaktykę zdrowotną, w tym szczepienie przeciw grypie, uzyskanie paszportu COVID-owego, oddanie krwi czy wpisanie do bazy DKMS.

Karolina Raczyńska, pracująca w Biurze Zarządu spółki PHH, jedna z laureatek grywalizacji, zaznaczyła: „Członkiem DKMS jestem od 12 lat, często angażuje się w różnego rodzaju działania charytatywne, jak np. akcje Mikołajkowe dla podopiecznych z domów dziecka, czy ostatnio pomoc dla obywateli z Ukrainy. Jest to dla mnie bardzo naturalne, aby pomagać innym i nie wyobrażam sobie, że mogłabym tego nie robić.”

Z kolei Wojciech Dobrowolski, dyrektor Holiday Inn Express Rzeszów Airport – kolejny zwycięzca grywalizacji, dodał: „Program „Ambasador” motywuje do wykonywania ponad stanowiskowych obowiązków w pracy oraz pomaga w budowaniu dobrych relacji w zespole hotelowym, co w konsekwencji przekłada się na dobre relacje z naszymi gośćmi. Jako dyrektor hotelu widzę to każdego dnia u swoich pracowników i jestem z nich dumny.”

Danuta Kisielewska, dyrektor personalny w Polskim Holdingu Hotelowym, podsumowała: „Dzięki innowacyjnemu programowi „Ambasador” pokazujemy, jak ważny wkład w budowaniu wizerunku firmy wnoszą sami pracownicy. Najlepszym tego dowodem jest liczba zgłoszonych aktywności za prawdziwą hotelarską postawę, czyli „pochwały dla pracowników”. To najlepiej świadczy o tym, że poprzez podejmowanie określonych działań nasi pracownicy stają się jednocześnie ambasadorami PHH na zewnątrz. Dla mnie jednym z istotnych elementów tego programu jest wzmocnienie relacji interpersonalnych wewnątrz firmy oraz relacji z gośćmi.”

PHH podpisał list intencyjny o dalszej współpracy z ukraińskimi hotelami i kurortami