Nowy rejestr biur podróży już działa

pixabay

Nowy rejestr z informacjami o wszystkich biurach podróży w Polsce uruchomił Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki zawiera wpisy dla ponad 4,6 tysiąca przedsiębiorców tej branży.

„Ewidencja ta jest adresowana przede wszystkim do klientów biur podróży. Otrzymują oni możliwość zweryfikowania w aktualizowanym na bieżąco rejestrze, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem” – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG.

W rejestrze można sprawdzić: czy dany touroperator posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki (prowadzonego przez poszczególnych marszałków województw) oraz czy ma zabezpieczenie finansowe na wypadek własnej niewypłacalności. W ewidencji TFG prowadzone są również inne katalogi, np. przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru lub objętych czasowym zakazem prowadzenia działalności.

„Istotne jest również to, że wszystkie dane w naszej ewidencji aktualizowane są na bieżąco tj. w chwili ich wpisu do lokalnych rejestrów, prowadzonych przez marszałków województw” – podkreśla Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Do prowadzenia centralnej ewidencji przedsiębiorców turystycznych zobligowała UFG ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 roku. Nowy system jest dostępny na stronie www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na koniec 2017 roku na koncie TFG znajdowało się 43 mln złotych na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Blisko 80 procent tej sumy jest za zagraniczne wycieczki czarterowe.