Niemiecka turystyka 30 lat po upadku Muru

MM

Od roku 1993 do 2018 liczba noclegów gości zagranicznych w Niemczech wzrosła ponad dwukrotnie, z 34,7 do 87,7 mln.

Upadek Muru Berlińskiego w listopadzie 1989 r. i zjednoczenie Niemiec w następnym roku stały się najsilniejszymi motorami wzrostu niemieckiej turystyki przyjazdowej. Zaraz po upadku komunizmu (od 1993 istnieje wspólna statystyka) w starej Republice Federalnej notowano 31 milionów noclegów gości z zagranicy rocznie, a w byłej NRD 3,4 miliona.

Od roku 1993 do 2018 liczba noclegów gości zagranicznych w Niemczech wzrosła ponad dwukrotnie, z 34,7 do 87,7 mln.

Od czasu zjednoczenia, niemiecka turystyka przyjazdowa rozwija się w dłuższej perspektywie szybciej niż turystyka europejska i światowa. Świetna pozycja Niemiec W rywalizacji kierunków turystycznych zjednoczone Niemcy zajmują wysoką pozycję. Turystyka do Niemiec zyskuje dzięki doskonałemu wizerunkowi.

W 2006 r., bezpośrednio po mistrzostwach świata w piłce nożnej, GfK Roper Nation Brands Index, który odzwierciedla wartość marki danego kraju, umieścił Niemcy na pierwszym miejscu pośród 50 porównywalnych krajów. Od tego czasu zawsze zajmują miejsce w pierwszej trójce. World Economic Forum postrzega Niemcy jako kraj wysoko rozwinięty gospodarczo, umieszczając je na 3. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu 140 państw.

Znajduje to również odzwierciedlenie po stronie podaży: 3. miejsce w Travel & Tourism Competitiveness Index. Zjednoczone Niemcy osiągnęły pierwsze miejsce jako cel wyjazdów kulturalnych Europejczyków, pierwsze miejsce na świecie jako cel dla międzynarodowych targów branżowych, pierwsze miejsce w Europie jako kierunek dla konferencji i kongresów, pierwsze miejsce jako cel podróży miejskich Europejczyków, drugie miejsce jako cel międzynarodowych podróży luksusowych oraz pierwsze miejsce jako cel podróży dla młodych Europejczyków w wieku 15 – 24 lat. Szczególnie silne efekty widoczne we wschodnich krajach związkowych Wschodnioniemieckie kraje związkowe zyskiwały szczególnie z dynamicznego rozwoju turystyki w Niemczech.

W samych tylko nowych krajach związkowych (w tym w Berlinie) liczba międzynarodowych noclegów w okresie 1993 – 2018 wzrosła sześciokrotnie, z 3,4 mln do 20,5 mln. Berlin dominuje w turystyce przyjazdowej w nowych krajach związkowych z 15,1 mln noclegów turystów zagranicznych.

W rankingu wszystkich 16 krajów związkowych Saksonia zajęła w 2018 r. 9. miejsce z 2,2 mln noclegów zagranicznych, następnie Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie z 1,1 mln noclegów na 11. i 12. miejscu, Turyngia i Saksonia Anhalt z 0,6 mln noclegów na 13. i 14. miejscu.

Podczas gdy udział wszystkich nowych krajów związkowych, w tym Berlina w niemieckim rynku turystyki przyjazdowej w 1993 r. wynosił tylko 10 procent, to do 2018 r. liczba ta podwoiła się do ponad 23 procent.