Niemcy w czołówce krajów o zrównoważonej turystyce

fot. DZT/Günter Standl

W rankingu marek narodowych Anholt Ipsos Nation Brands Index (NBI) Niemcy znalazły się wśród tych państw, które najlepiej poradziłyby sobie z problemem zmian klimatycznych. Według wskaźnika SDG, który ocenia postępy w realizacji celów klimatycznych wyznaczonych przez ONZ, Niemcy zajmują szóste miejsce, wg Indeksu Konkurencyjności Podróży i Turystyki (Travel & Tourism Development Index) opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne – piąte miejsce wśród 117 porównanych państw, a wg Indeksu Efektywności Środowiskowej (Environmental Performance Index) – dziesiąte miejsce wśród 180 krajów.

Z kolei według najnowszych ankiet przeprowadzonych przez Branżowy Panel Ekspercki DZT odsetek menedżerów, którzy oceniają Niemcy jako zrównoważony cel turystyczny, wzrasta z 67 procent w pierwszym kwartale 2022 roku do 76 procent w trzecim kwartale, a 62 procent biur turystycznych sprzedaje już Niemcy jako zrównoważony cel turystyczny.

Jednak pomimo tych sukcesów zmiany klimatyczne, kryzys energetyczny, transformacja środowiska geostrategicznego i przemiany demograficzne wymagają dalszych szeroko zakrojonych wysiłków wszystkich zainteresowanych stron, aby uczynić turystykę bardziej zrównoważoną, a tym samym perspektywiczną.

Takie jest główne przesłanie zorganizowanego po raz pierwszy Dnia Zrównoważonej Turystyki, który odbył się 28 września 2022 roku. Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) gościła we Frankfurcie około 70 uczestników. Eksperci, decydenci ze świata polityki i biznesu oraz partnerzy aktywni w obszarze niemieckiej turystyki rozmawiali o wyzwaniach biznesowych, omawiając podejście do tych zagadnień w różnych krajach i najlepsze praktyki w realizacji projektów oraz omawiali strategie na przyszłość.

Claudia Müller, pełnomocniczka rządu federalnego ds. gospodarki morskiej i turystyki, wyjaśniła w swoim przekazie wideo: „Inwestycje w zrównoważoną turystykę, które zapewniają jednocześnie ochronę środowiska, to inwestycje w przyszłość branży turystycznej i budowanie wizerunku Niemiec jako prężnego ośrodka gospodarczego. Organizując Dzień Zrównoważonej Turystyki DZT intensywnie pomaga w osiągnięciu naszego wspólnego celu, jakim jest uczynienie z Niemiec kraju turystycznego odpornego na kryzys, przyjaznego dla klimatu, kierującego się zasadami sprawiedliwości społecznej i innowacyjnego, a przez to umacnia pozycję Niemiec wśród międzynarodowej konkurencji.”

W imieniu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu dyrektorka departamentu Iris Wehrmann wzięła udział w dyskusji panelowej podczas Dnia Zrównoważonej Turystyki.

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT, podkreśliła: “Równowaga między ekologią, ekonomią i odpowiedzialnością społeczną jest fundamentalna dla przyszłości całej naszej branży. Celem Dnia Zrównoważonej Turystyki było omówienie rozwiązań zapewniających bardziej zrównoważony charakter turystyki, przedstawienie najlepszych praktyk w realizacji projektów i opracowanie wspólnych strategii w tym zakresie.”

Główny prelegent prof. Xavier Font z Uniwersytetu Surrey wygłosił wykład na temat „Marketing i promocja zrównoważonego rozwoju dla firm turystycznych”. Tine Kastrup-Misir, dyrektor ds. komunikacji Wonderful Copenhagen, przedstawił najlepsze praktyki na przykładzie działalności organizacji turystycznej stolicy Danii.

Sukcesy i inicjatywy DZT przedstawili Matthias Hickl, szef działu Business Intelligence (Kluczowe wskaźniki efektywności dotyczące zrównoważonej turystyki) oraz menedżer ds. innowacji, Olaf Schlieper (Zrównoważony rozwój w globalnym marketingu DZT).
„Możliwości bilansowania klimatu w turystyce” oraz „Innowacyjne technologie wspierające zrównoważoną turystykę” to tematy poruszane przez Swantje Lehners (Futouris) i Dirka Mühlenwega (Mastercard Europe). W panelu podsumowującym „Optymalizacja zrównoważonego rozwoju w niemieckiej turystyce” dyskutowali: Iris Wehrmann (Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu), badacz turystyki Martin Balas (Uniwersytet Eberswalde), trenerka kulinarna Estella Schweizer, ekspert ds. mobilności cyfrowej Benjamin Pfeiffer (IOKI) oraz Sabine Wendt (Visit Berlin).

Kampania „Feel Good” pokazuje jak spędzić zrównoważone wakacje