Niemcy: kolejny rok wzrostu liczby turystów z zagranicy

DZT

Niemiecka Centrala Turystyki podała dane o ruchu turystycznym do Niemiec w okresie od stycznia do października 2018 roku. Wynika z nich, że liczba noclegów wykupionych przez zagranicznych gości wzrosła o 5 proc. i wyniosła 75,7 mln. Rekordowe wyniki osiągnęła znowu dynamika wzrostu liczby noclegów turystów z Polski.

Bardzo dobrym wynikiem w październiku niemiecka turystyka przyjazdowa zamyka udany sezon letni. Tylko w październiku według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w obiektach noclegowych z co najmniej dziesięcioma łóżkami odnotowano 7,5 mln noclegów turystów zagranicznych, czyli o 6 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Łącznie liczba noclegów gości z zagranicy od stycznia do października wzrosła do 75,7 mln, czyli co daje wzrost 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT), komentuje: „Niemiecka turystyka przyjazdowa nadal dynamicznie się rozwija. W październiku 2018 r. wzrost był prawie trzykrotnie wyższy niż w październiku 2017 r. W ciągu całego roku osiągnęliśmy znacząco wyższe wyniki niż w poprzednim roku”.

Rekordowe wzrosty notuje rynek polski. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 r. Polacy wykupili w Niemczech 2,79 mln noclegów, to jest o 13,5 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.