Niemcy – jaskinie 42. obiektem na Liście UNESCO

archiwum DZT

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas ostatniej sesji umieścił na swojej liście jaskinie w Jurze Szwabskiej w Badenii-Wirtembergii oraz sztukę czasów epoki lodowcowej, którą w nich odkryto.

W sześciu jaskiniach w dolinach rzek Ach i Lone znaleziono najstarsze ruchome dzieła sztuki w historii ludzkości – w sumie ponad 50 figur, głównie z kości słoniowej, w tym m.in. 8 fletów. Odkrycia archeologiczne oraz prehistoryczne dzieła sztuki pozwoliły badaczom wyciągnąć wnioski dotyczące najstarszych śladów osadnictwa ludzkiego w Europie. Ponadto gremium zadecydowało również o rozszerzeniu wpisu dotyczącego Bauhausu. Do umieszczonych na liście już w 1996 roku budynków zaliczono dodatkowo Szkołę Zjednoczenia Związków Zawodowych w Bernau i wczesnomodernistyczne osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Törten w Dessau.

Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki, zaznacza: „Niemcy są dzisiaj numerem 1 jako kierunek podróży kulturowych Europejczyków. Tworząc kampanię tematyczną „Światowe Dziedzictwo UNESCO w Niemczech – ponadczasowa turystyka kulturowa i przyrodnicza” w 2014 r. chcieliśmy zaproponować wykorzystanie potencjału turystycznego naszego dziedzictwa kulturowego. Wpisanie kolejnych niesamowitych świadectw kulturowej historii ludzkości na listę UNESCO da Niemcom dodatkowe impulsy do rozwoju turystyki. Na stulecie Bauhausu, przypadające w 2019 r. przygotowujemy także specjalną kampanię tematyczną.”

Podróżujący po Niemczech zobaczą dzieła sztuki z czasów epoki lodowcowej w wielu muzeach historycznych w całej Badenii -Wirtembergii. Muzeum Prehistoryczne w Blauberen jako najważniejsze muzeum paleolitu w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia posiada między innymi oryginalne znaleziska archeologiczne – Wenus z HoheFels i trzy flety z czasów epoki lodowcowej.

Przy kolejnych muzealnych stacjach odwiedzający mogą nie tylko podziwiać eksponaty, ale również samemu spróbowa , jak się pracuje za pomocą narzędzi z epoki kamienia.

W Muzeum Uniwersytetu w Tybindze wystawiono między innymi liczącą 40 000 lat figurkę konia z Vogelherd, wykonaną z kości mamuta. Jaskinia Vogelherd jest częścią parku archeologicznego w Niederstolzingen. Inne artefakty z czasów ludów zbieracko -łowieckich pokazano też na specjalnej wystawie czasów paleolitu w Muzeum Regionalnym Wirtembergii w Stuttgarcie.

Teren wokół szkoły w Bernau, kilkanaście kilometrów na północ od Berlina, jest łatwo dostępny dla wszystkich, przez cały rok. Pojedyncze części budynku zostały przedstawione na tablicach informacyjnych. Zwiedzanie wnętrza z przewodnikiem jest możliwe po wcześniejszym umówieniu – zorganizuje je stowarzyszenie baudenkmal bundesschule bernau e.V. Również przez osiedle Dessau-Törten, do którego należą domy wpisane na listę UNESCO, będą organizowane codziennie wycieczki z przewodnikiem. Podczas godzinnej pętli wokół osiedla przewidziano także zwiedzanie przykładowych mieszkań.

ww.germany.travel/unesco