Niemcy – coraz więcej Europejczyków

AG

Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego, od stycznia do września w miejscach noclegowych powyżej dziesięciu łóżek zanotowano około 63 miliona noclegów zagranicznych turystów. Oznacza to wzrost o 1,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Petra Hedorfer, Przewodnicząca Zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) powiedziała: „Pomimo wahań danych liczbowych w poszczególnych miesiącach, trzeci kwartał wykazał pewną stabilizację. Rynki europejskie odnotowały wzrost o 1,9 proc., podczas kiedy potencjał rynków pozaeuropejskich wykazał zastój. Według obecnie dostępnych wyników ten trend utrzymuje się z małym, jednoprocentowym spadkiem w październiku oraz skumulowanym jednym procentem od początku roku. Najnowsze prognozy World Travel Monitor niosą optymistyczną perspektywę globalnego rozwoju turystyki w 2017.“

Dziesięć najważniejszych rynków europejskich dla niemieckiego incomingu prezentuje pod koniec trzeciego kwartału pozytywne wyniki. Holandia, jako najważniejszy rynek osiągnęła wzrost 1,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Szwajcaria znalazła się na drugim miejscu z 3,3 proc. Wielka Brytania, po uwzględnieniu referendum wyjścia z UE osiągnęła wzrost o 1,2 proc.. Włochy jako jedyny rynek z TOP10 uzyskały minus 4,1 proc. USA, które są najważniejszym dla Niemiec rynkiem pozaeuropejskim wygenerowały znaczny plus na poziomie 3,3 proc.

Turystyka przyjazdowa z rynków, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwinęły, ukształtowała się w pierwszych dziewięciu miesiącach niejednolicie. W tym wypadku znaczną rolę odgrywają czynniki ekonomiczne: szczególnie w Chinach i Japonii, ale także w pozostałych krajach azjatyckich spada konsumpcja związana ze spowolnieniem rozwoju gospodarczego, pomimo że ułatwienia wizowe dają pozytywny impuls dla turystyki.
Według IPK International nastąpiła zmiana w turystyce wyjazdowej z Chin: dwucyfrowy wzrost podróży wewnątrz Azji oraz podróży do Ameryki ma ścisły związek z jednocyfrowym minusem podróży do Europy. W związku z powyższym liczba turystów z Chin przyjeżdżających do Niemiec spadła o 0,4 proc.
Z krajów Zatoki Perskiej do końca września odnotowano spadek o 3,3 proc., z Japonii o 12,1 proc., podczas kiedy Indie zanotowały wzrost o 5,5 proc., Korea Południowa o 6,3 proc. a pozostałe kraje azjatyckie 6,1 proc. Spadek w turystyce przyjazdowej do Niemiec z Rosji jeszcze trwa (minus 17,1 proc.). Z Brazylii, w związku z lokalnym kryzysem gospodarczym w turystyce przyjazdowej do Niemiec odnotowano w pierwszych dziewięciu miesiącach spadek o 19,1 proc.