Niemcy – 77,5 mln noclegów wykupionych przez turystów w pierwszych 10 miesiącach 2029 roku

AG

W październiku 2019 roku liczba noclegów zagranicznych gości w Niemczech wzrosła o 2,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego i osiągnęła wynik 7,7 miliona.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, od stycznia do końca października, turyści wykupili w Niemczech 77,5 mln noclegów (wzrost o 2,3 proc.). Statystyka dotyczy miejsc zakwaterowania z minimum 10 łóżkami.

Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (Deutsche Zentrale für Tourismus, DZT) powiedziała: „Mimo trudności zewnętrznych jak osłabienie wzrostu gospodarczego w strefie euro, konflikty handlowe i Brexit odnotowaliśmy w październiku wzrosty w turystyce przyjazdowej. Tym samym potwierdzają się nasze prognozy dotyczące bieżącego roku: z uwzględnieniem wszystkich dających się przewidzieć czynników zewnętrznych uważaliśmy dwuprocentowy wzrost za możliwy do zrealizowania.”

Jeśli chodzi o gości z Polski, to liczba noclegów przez nich wykupiona w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 roku, wzrosła o 6,1 proc.