Najlepsze miejsca w Europie dla MICE

archiwum bestriga.com

Według wyników badań przeprowadzonych przez ICERTIAS (International Certification Association) z siedzibą w Niemczech, najlepszym miastem na spotkania biznesowe jest Londyn, a najbardziej przyjaznym krajem dla konferencji i kongresów są Niemcy.

MICE (Meeting, Incentive, Cenferencing, Exhibition) jest na tyle poważnym sektorem turystyki, że o organizatorów kongresów, konferencji, spotkań biznesowych zabiegają zarówno linie lotnicze, jak i hotelarze, restauratorzy, handlowcy.
Badający zadali respondentom pytanie: „Który kraj (miasto) w Unii Europejskiej, według twojego doświadczenia i opinii, oferuje najwyższej jakości usługi dla sektora MICE, czyli który oferuje najlepsze warunki dla spotkań, konferencji, kongresów, wycieczek dla biznesmenów i firm?” Ankietowanym nie narzucano żadnej listy, mogli wpisać dowolny kraj i miasto europejskie.
Badanie zostało przeprowadzone między 23 października a 12 grudnia 2013 roku. Na ankietę odpowiedziało 12 012 biznesmenów z 28 krajów UE. Uznali oni, że najbardziej przyjaznym dla MICE miastem naszego kontynentu jest Londyn, po nim zaś: Wiedeń, Barcelona, Berlin i Paryż.
Wśród państw europejskich wygrały Niemcy przed Wielką Brytanią, Austrią, Hiszpanią i Francją.